Koncem avgusta v lanskem letu je Občinsko združenjo slovenskih častnikov Hrastnik zelo uspešno organiziralo »team building« za zaposlene v Osnovni šoli Narodnega heroja Rajka Hrastnik. Ta dogodek je predstavljal začetek aktivnega sodelovanja z osnovno šolo, ki se je nadaljevalo tudi v letošnjem letu.

Mateja Izgoršek, učiteljica športa na OŠ NHR, je na podlagi lanskoletne dobre izkušenje s team buildingom predlagala častniškem združenju, da bi z osmošolci izvedli štiri do peturni orientacijski pohod, v katerega bi vključili tudi vojaške in druge vsebine. Združenje je k sodelovanju pri izvedbi pohoda povabilo hrastniško območno zduženje Rdečega križa Slovenije. Izdelali so traso pohoda od strelskega poligona OZSČ Hrastnik do zadružnega doma v Čečah. V njo pa so umestili delovne točke: uporabo ročne busole in orientacijo na terenu, postopke pri oživljanju osebe in metanje ročne bombe v cilj.

V OZSČ Hrastnik so za vodjo aktivnosti določili Davida Srebotnika, ki je skupaj s člani in dvema predstavnikoma OZRK Hrastnik izvedel orientacijski pohod v petek, 7. junija. V aktivnost so bili vključeni trije razredi osmošolcev v okviru športnega dne. Vsak razred sta spremljala po dva učitelja športa. Da bi aktivnost imela tudi vojaški pridih, so v vsakem razredu oblikovali vojaško formacijo – vod s poveljnikom (predsednik razreda) in kurirjem, vsak vod pa je imel po dva oddelka s svojim poveljnikom.

Po zaključku dela na delovnih točkah na strelskem poligonu so sodelujoči oblikovali tri pohodne kolone, ki so so jih vodje napotili na traso pohoda s časovnim zamikom. Na pohodu so vsi uspešno rešili postavljene naloge iz orientacije in prišli na cilj pohoda – zadružni dom v Čečah.

Člani OZSČ Hrastnik, ki so bili vključeni organizacijo dogodka, so aktivnost ocenili kot zelo uspešno ter pohvalili delo in angažiranje učencev.

Besedilo in foto: Jani Zore