Farmacevtska skrb je dejavnost lekarniškega farmacevta, s katero zagotavlja odgovorno zdravljenje z zdravili in s tem optimizira kakovost pacientovega življenja ter izboljša doseganje pozitivnih končnih izidov zdravljenja. Gre za individualen pristop k celostni obravnavi bolnika, ki vključuje svetovanje in informiranje o zdravljenju z zdravili, spodbujanje k zdravljenju in zdravemu načinu življenja, svetovanje glede samokontrole pri vodenju bolezni, svetovanje in informiranje pri samozdravljenju ter identifikacijo, preprečevanje in reševanje z zdravili povezanih težav. V okviru farmacevtske skrbi izvajamo lekarniški farmacevti številne storitve. Ena takih storitev je tudi priprava osebne kartice zdravil.

Osebna kartica zdravil je seznam zdravil, ki jih bolnik uporablja. Zapisana je v obliki tabele, ki vsebuje imena zdravil in učinkovin, ki jih ta zdravila vsebujejo, režim in način odmerjanja posameznega zdravila ter njihov namen uporabe. Poleg zdravil na recept je v osebno kartico zdravil smiselno vključiti tudi vsa zdravila brez recepta in prehranska dopolnila, ki jih bolnik jemlje redno ali občasno. Osebna kartica zdravil vsebuje tudi dodatna opozorila, ki naj jih bolnik upošteva pri jemanju posameznega zdravila.

Pregleden seznam omogoča bolniku pravilno in varno uporabo zdravil. Osebna kartica zdravil je namenjena vsakomur, ki za odpravo in lajšanje zdravstvenih težav uporablja zdravila. Še posebej je priporočljiva za bolnike, ki imajo predpisanih pet ali več zdravil. Poleg tega je osebna kartica zdravil lahko bolniku in svojcem v veliko pomoč pri obisku specialističnih ambulant in bolnišnice, ko morajo odgovoriti na vprašanje, katera zdravila uporabljajo. Osebno kartico zdravil je smiselno ob predpisu enega ali več novih zdravil ali njihovi zamenjavi posodobiti, saj lahko le tako prikazuje aktualno terapijo posameznika.

Osebno kartico zdravil vam po predhodnem dogovoru izdelamo v vseh enotah zavoda Zasavske lekarne.

PR objava