Občina Hrastnik je danes, v četrtek, 12. marca, na pristojno državno tožilstvo, policijsko upravo Ljubljana in Nacionalni preiskovalni urad podala naznanitev suma storitve več kaznivih dejanj s področja gospodarstva in varstva okolja zoper bivše poslovodstvo družbe Center za ravnanje z odpadki Zasavje, ki jo je vodilo do vključno leta 2018.

Ovadba

»Po zaključku projekta Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – Ceroz II. faza naj bi na družbi CEROZ d. o. o. prišlo do številnih nepravilnosti pri poslovanju, ki so privedle do večmilijonskega dolga (primanjkljaj denarnih sredstev družbe na dan 31. 3. 2019 je znašal 3.141.000,00 evrov). Glede na razpoložljivo dokumentacijo zato obstaja sum, da je poslovodstvo ravnalo v nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah, saj ni ravnalo v skladu z interesi družbe in njenih ustanoviteljev, to pomeni, da ni ravnalo s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika niti v skladu z določili insolvenčne zakonodaje in poslovno-finančnimi načeli ter računovodskimi standardi. Glede na finančno stanje družbe in pa okoljsko ogroženost območja zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki tako obstaja tudi sum, da je s svojimi ravnanji izpolnilo znake več kaznivih dejanj,« je predstavil postopek občine na današnji tiskovni konferenci župan občine Hrastnik Marko Funkl.

Kaj pa nadzorniki?

Funkl, ki ga je na tiskovni konferenci spremljala direktorica občinske uprave Ivana Assayed je dodal, da prav tako obstaja sum, da so tudi pristojni organi, ki so bili dolžni nadzorovati delovanje družbe CEROZ d. o. o., svoje delo opravljali malomarno in v nasprotju s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. »Od vseh pristojnih organov pričakujemo angažirano obravnavo naznanitve suma. V kolikor bo sum kaznivega dejanja po zaključku postopka potrjen, bo Občina Hrastnik uveljavljala povračilo povzročene škode,« je še povedal župan Funkl. In dodal: »Občina želi s tem korakom poudariti, da živimo v pravni državi, kjer odgovorni za svoja dejanja odgovarjajo ter se do okolja, javnih financ in zakonov obnašajo skrbno, spoštljivo in so v primeru prekoračitve svojih pooblastil tudi sankcionirani.«

V letih, na katere se nanaša ovadba, je kot direktor Ceroz vodil Vili Petrič, v zadnjem obdobju pa je bila predsednica nadzornega odbora takratna direktorica trboveljske občinske uprave Urška Poznič Goršek. Revizije so takrat kazale na težave v poslovanju. Funkl zatrjuje, da so bile informacije poslovodstva v tistem času zavajujoče in so prikrivale dejstva o težkem finančnem in okoljskem položaju v Cerozu. Ovadbo je vložila Občina Hrastnik sama. V dokumentaciji so ocenili le dolg Ceroza, ne pa vse škode, ki jo je takšno stanje povzročilo. Krivdo in vpletenost različnih ljudi v zgodbo Ceroza bodo po mnenju hrastniškega občinskega vodstva ugotavljali organi pregona.

Težave rešujejo

Funkl je predstavil tudi trenutno stanje v Cerozu. Družba je v lanskem letu pričela odplačevati dolg upnikom (razen občinam), ki ga je ostalo še za okrog 29.000 evrov. Neizplačan ostaja tudi dolg 136.000 evrov do KS Marno. Na deponijah je še vedno tudi okrog 9.200 ton RDF odpadkov (lahka frakcija mešanih komunalnih odpadkov), ki čakajo na odvoz. Tona odpadkov je vredna po trenutnih cenah od 130 do 150 evrov, kar prav tako obremenjuje poslovanje Ceroza.

So pa v Cerozu uredili novo premično čistilno napravo za čiščenje vod, ki je prej iztekala onesnažena v potok. Prav tako je urejeno delovanje hidrantov. Z različnimi ukrepi so sanirali požarno ogrožene točke. Vse pa še ni urejeno, kot bi bilo treba. Predvsem morajo v Cerozu čim prej odstraniti lahko frakcijo okrog sortirnice in kompostarne zaradi varnosti.

Izstop Trbovelj

Funkl se je dotaknil tudi izstopa občine Trbovlje iz Ceroza in povedal, da se mu zdi to nepotrebna poteza, ki bo močno vplivala na zasavsko sodelovanje tudi na drugih področjih. Najboljša možna rešitev za Zasavje in prebivalce Zasavja bi bilo skupno reševanje težav v Cerozu.

MP

Foto: MP in arhiv Občine Hrastnik

Prejšnji članekZasavske lekarne in Lekarniška zbornica Slovenije obveščajo:
Naslednji članekEvropski mehanizem lahko za Zasavje in Šaleško regijo mobilizira za 1,2 milijarde € naložb