V petek, 6. decembra, je na Brdu pri Kranju potekala slavnostna podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva in izvajanje rejniške dejavnosti za leto 2019.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na predlog CSD Zasavja, Enote Zagorje ob Savi, izdalo sklep, da priznanje v letu 2019 za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti prejme Ladi Klemen.

V obrazložitvi so zapisali: »Ladi Klemen je dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti pridobila leta 2004, od leta 2006 je poklicna rejnica. Doslej je njihova družina sprejela devet otrok, več otrok je bilo s hudimi motnjami čustvovanja, tudi hudo bolnih otrok. Rejništvo ima v družini gospe Ladi že dolgo tradicijo, saj je tudi sama odraščala ob mami, ki je bila 18 let rejnica. Soočanje z vsemi izzivi rejništva lahko deli tudi s svojo sestro, ki je prav tako rejnica. V domačem kraju je aktivna v različnih organizacijah in Društvu rejnikov Domžale. V okviru krajevne skupnosti organizira tudi srečanja in načrtuje kulturni program, kamor vključuje rejniške in ostale otroke iz skupnosti. Vsem otrokom s svojo pozitivnostjo in zavzetostjo omogoča celovit razvoj, polno življenje in vzpodbuja samostojnost ter vključenost v družbeno življenje. Rejnica in njen mož sta s svojim altruizmom, življenjskimi odločitvami in konkretnim angažiranjem močno presegla naloge, ki jih rejnikom nalaga zakonodaja. Pri svojem delu je gospa Ladi samoiniciativna, aktivna, nobena ovira ji ni previsoka, vseh izzivov pa se loti z nasmehom.«

Savus     

Foto: arhiv CSD Zasavje