Citirano obvestilo županje Jasne Gabrič medijem:
Lokalna skupnost zahteva odgovore glede TET

Občina Trbovlje je na odgovorne, lastnike TET-a (HSE in SDH ter tudi na vlado), v zadnjih dveh letih poslala že veliko dopisov in vprašanj glede prihodnosti TET-a ter dejstva, kaj s samo lokacijo. Prosili smo tudi za finančno ovrednoten plan prihodnjih aktivnosti na lokaciji TET, ki pa ga vse do danes nismo prejeli. Vse bolj se nam dozdeva, da država ne ve kaj bo z vsem postrojenjem na lokaciji TET. Odgovorov na vprašanja: »Kdo bo to uporabljal?, Za kaj se bo uporabljalo?, Kdo bo to vzdrževal?«, nimamo. Predvidevamo, da za te aktivnosti lastnik niti nima opredeljenih finančnih virov, saj do danes te informacije nismo prejeli. Prav tako se sprašujemo, kdo bo izvajal obvezni monitoring nevarne deponije EF (elektrofilterskega pepela) Prapretno? Kdo bo skrbel za rezervoarje velikosti 2-krat po 20.000 m3? Obe omenjeni zadevi brez primernega vzdrževanja in nadzora predstavljata veliko nevarnost za ljudi in ostali ekosistem. Kdo bo vzdrževal in skrbel za najvišji dimnik v Evropi, ki leži ob glavni železniški progi LJ-MB ter zasavski regionalni cesti? Kdo bo skrbel za vse ostale objekte na tej lokaciji, ki lahko ob opustitvi vzdrževanja predstavljajo nevarnost za ljudi in železnico. Na vsa ta vprašanja odgovorov kot lokalna skupnost nismo prejeli. Edino pojasnilo, ki smo ga prejeli je bilo, da gre lahko družba TET v stečaj, s čimer bi želeli vsa ta bremena prenesti na lokalno skupnost, ki že sedaj komajda shaja iz meseca v mesec ob nekaj več kot 20% brezposelnosti. Takšno razmišljanje je skrajno neprimerno in nesprejemljivo! Kot lokalna skupnost smo si prizadevali za obstoj terciarne rezerve, saj se na lokaciji nahajata dva plinska bloka, a smo zaradi močnih energetskih lobijev ostali tudi brez tega, kljub temu, da je terciarna rezerva v času likvidacije predstavljala poglavitni prihodek TET-a.

Prav tako je nesprejemljivo, neodgovorno in žaljivo dejstvo, da se pripravlja odpuščanje še zadnjih 46 zaposlenih v Termoelektrarni Trbovlje, brez da bi bili kot lokalna skupnost o tem uradno obveščeni. Iz tega izhaja, da lastnik družba HSE, upravljavec državnega premoženja SDH oziroma vlada RS niso upoštevali naših predlogov in prošenj. V nešteto dopisih prej omenjenim smo prosili za sestanke, kjer bi skupaj poiskali optimalne rešitve, vendar posluha ni bilo. Vsi trije zasavski župani smo pred letom dni na predsednika vlade RS naslovili prošnjo za skupni sestanek na temo energetike, vendar do danes odgovora nismo prejeli.  Zato ponovno, tokrat prek medijev kot lokalna skupnost pozivam odgovorne, da predstavijo načrt kaj in na kakšen način nameravajo izvesti odpuščanje še preostalih 46 zaposlenih v TET ter na kakšen način nameravajo urediti, sanirati lokacijo TET. Breme ureditve oziroma sanacije lokacije nikakor ne more pasti na pleče že tako osiromašene lokalne skupnosti, kar je bilo s strani odgovornih večkrat predstavljeno. Ko je prešla družba TET v likvidacijo, je predsednik vlade RS na obisku v Trbovljah imenoval koordinacijo za Zasavje, katera naj bi v prvi vrsti poskrbela za prezaposlitve delavcev TET, vendar po nam znanih podatkih teh prezaposlitev kljub obljubam ni bilo. Če temu ni tako, potem želimo podatek o konkretnih številkah koliko je bilo prezaposlenih ter kam so bili prezaposleni. Do sedaj smo odgovorne prosili za odgovore, sedaj pa jih zahtevamo, saj se v zadnjih dveh letih glede TET ni storilo ničesar, v zadnjih več kot desetih letih pa se tudi za ostalo energetiko v Zasavju ni storilo kaj dosti in le-ta stoji na mestu oziroma celo tone vse globlje. Tudi projekt »HE na srednji Savi« stoji na mestu.

S spoštovanjem,
županja Jasna Gabrič

 

Prejšnji članekNa trg še zadnja skupina
Naslednji članekZaprta cesta v Gabrskem