Na predlog in pobudo KS Fric Keršič je na Mali Keršičevi cesti po novem vzpostavljen enosmerni prometni režim.

Nova prometna ureditev je zaenkrat označena s prometnimi znaki, kasneje bodo zarisane tudi talne označbe. S spremembo prometnega režima želijo zagotoviti večjo prometno varnost pešcev ter ustreznejšo prometno ureditev motornega prometa. Ker Mala Keršičeva predstavlja tudi šolsko pot za številne šolarje, bodo na delu cestišča izrisane talne označbe (zaris modre površine za pešce in piktogrami).

Savus

Foto: Občina Trbovlje