V hrastniški KS brnijo stroji

Na več različnih lokacijah v občini Hrastnik v teh dneh brnijo delovni stroji. Poleg pešpoti pri Domu starejših v krajevni skupnosti Rudnik ter ceste Brdce – Marno v krajevni skupnosti Marno, so se lotili del še v KS Boben in Prapretno.

KS Boben

Delavci AGM Nemec so pričeli s posodobitvijo cestnega odseka Buršič – Vodep (Lipoglavšek) v naselju Boben. Lotili so se posodobitve in asfaltiranja makadamskega odcepa  do domačije Lipoglavšek, uredili bodo tudi odvodnjavanje. Naložba je vredna 28 tisoč evrov.

KS Prapretno

V krajevni skupnosti Prapretno poteka hkrati več del. Poleg kanalizacijskega omrežja v naselju Prapretno gradijo še asfaltirana pešpot proti Hrastniku v dolžini približno 230 metrov. Izvajalec gradbenih del je podjetje S-design, skupna vrednost gradbenih del znaša dobrih 40 tisoč evrov. Podjetje AGM Nemec pa v neposredni bližini izvaja še posodobitev ceste Prapretno – Retje v skupni dolžini 130 metrov, vrednosti naložbe znaša slabih 43 tisoč evrov. Obe naložbi bosta predvidoma zaključeni še v tem mesecu.

Savus

Foto: Občina Hrastnik