Zaradi prostorske stiske in potrebe po prenovi so na Občini Trbovlje izdelali idejno zasnovo prenove in prizidave Glasbene šole Trbovlje.

Trenutni prostori Glasbene šole Trbovlje so času neprimerni, zunanjost pa namesto na eno stavbo, spominja na tri ločene segmente. V dvorani celo zamaka.

Cilj prenove in prizidave je posodobitev obstoječih in pridobitev novih prostorov, ki jih sedaj močno primanjkuje. Glasbena šola in vsi, ki v njej delujejo, bodo tako dobili nove učilnice in plesno dvorano. Načrtujejo tudi, da bi med osnovno in glasbeno šolo umestili dvigalo, ki bi brez težav omogočalo obisk tudi gibalno oviranim osebam.

Idejna zasnova prizidka je narejena. Objekt OŠ Tončke Čeč in Glasbene šole Trbovlje naj bi bil bolj skladen. V glasbeni šoli bodo še posebej zadovoljni, ker bodo z arhitekturnimi rešitvami uredili tudi zvokovno izolacijo stavbe. Za delo bodo na voljo tri nove učilnice, dva medprostora, večja učilnica v pritličju in plesna dvorana.

Savus

Foto: arhiv Občine Trbovlje