Ena izmed osnovnih nalog Zavoda za mladino in šport Trbovlje (ZMŠT) je podpora pri aktivni participaciji mladih.

Aktivno participacijo razumemo kot aktivno sodelovanje mladih pri sprejemanju odločitev o katerikoli zadevi. Lahko je to sodelovanje v delovanju šole oz. v dijaški skupnosti, sodelovanje v kulturnih, športnih in drugih društvih pa tudi v neformalnih skupinah. Pomembno je, da mladi vplivate na oblikovanje in spreminjanje družbe.

Zakaj je aktivacija pomembna?

  • Dvigne se vaša avtonomija,
  • dobite podporo, da tudi v odrasli dobi (p)ostanete aktivni državljani,
  • prevzemate odgovornost,
  • krepite demokratičnost družbe.

ZMŠT je zavod, ki ti aktivacijo tudi omogoča.

Zato vabimo vse mlade med 13 – 30 let, ki imate ideje, ki bi jih ob naši pomoči želeli uresničiti, da se javite na rada.drnovsek@zmst.si in začnete soustvarjati naš program ter vnašati pozitivne spremembe v svoje lokalno okolje.

ZMŠT

PR objava