Biti del tradicije, ki ima svoje korenine globlje, kot je izmerljivo s človeškim življenjem, je posebna izkušnja, ki nam daje možnost pogledati izven dosega vsakdanjih človekovih meril. SGLŠ Postojna nadaljuje tradicijo prve gozdarske šole iz 19. st, v Postojni pa šola živi od leta 1959.

Od takrat pa do leta 1994, ko so se v šoli pridružili tudi lesarski programi, je bila le gozdarska šola, po letu 2007 pa je šola dobila barvitost s prihodom dijakinj in dijakov zdravstvenih programov v SGLŠ. Tisti, ki smo šolo obiskovali pred letom 2007, je danes ne bi več prepoznali.

Čas narekuje spremembe. SGLŠ Postojna od začetkov 1959 pluje s spremembami, ki jo iz leta v leto delajo boljšo. V sklopu šole deluje tudi dijaški dom, kjer čas teče drugače. Življenjsko moč šole skozi vsa leta žuborijo dijakinje in dijaki ter zaposleni.

V vse programe, za katere izobražujemo v  SGLŠ,  vključujemo novosti strok in se ves čas prilagajamo potrebam na trgu dela. Šola spodbuja učitelje, da se izobražujejo (večinoma v tujini). Novo znanje ponudijo najprej v obliki krožkov, pozneje pa postanejo del odprtega kurikula. Tako se je v tem šolskem letu zgodil velik premik na področju gozdarstva, ko je šola ponudila izbiro novih izbirnih modulov dijakom: arboristiko, strojno sečnjo, gradnjo lesenih objektov in žičničarstvo. S tem je šola razširila dijakom zaposlitvene možnosti in možnost višjega zaslužka po končanem šolanju.

Vsako generacijo dijakov, ki so vpisani v program mizar, šola pelje skozi celoten proces ustvarjanja vsaj enega butičnega izdelka z visoko dodano vrednostjo. Tako so dijaki to šolsko leto delali čoln z njegovim avtorjem iz Nove Zelandije, pretekla šolska leta pa so izdelovali unikaten čebelnjak, delo slovenske oblikovalske ekipe, delali so že deblak pa drevak, izdelali so tudi mladinsko sobo z videzom palet. Dijakinjam in dijakom v zdravstvenih programih šola omogoča opravljanje prakse v zelo raznolikih kliničnih okoljih v SLO in v državah EU, do katerih lahko pride zaradi manjšega števila vpisanih.

Dijaki vseh usmeritev so zelo uspešni na različnih tekmovanjih, posebej na strokovnih tekmovanjih posegajo tudi v evropski in svetovni vrh. Tako je šola poznana po vsej Evropi, nemalokrat pa ti uspehi ustvarijo tudi most med dijaki in delodajalci, ki si jih želijo zaposliti. Šola je zelo aktivna tudi na področju programov mednarodnega sodelovanja Erasmus+, ki odpira obzorja tako učiteljem kot dijakom na šoli.

Danes je SGLŠ Postojna pravi biser med slovenskimi srednjimi šolami. Zaradi uspehov na evropskih tekmovanjih ter številnih mednarodnih izmenjav je šola vedno bolj prepoznavna tudi širom Evrope. Šola prispeva svoj delež k razvoju slovenskega gozdarstva, lesarstva in zdravstva s ponudbo celovite palete izobraževanj in usposabljanj tako za mladino kot tudi za odrasle.

Drevo Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna ima globoke korenine v kraškem svetu, čvrsto deblo v slovenskem prostoru in široko razprostre veje v Evropo. Je del več kot sto let starega  parka v združbi pokončnih socialnih partnerjev z dovolj svetlobe v svojih načrtih in pod jasnim nebom poslanstva in vizije svojega dela v prihodnosti.

Vabljeni na informativna dneva 14. februarja ob 9. in 15. uri ter 15. februarja ob 9. uri.

PR objava