Občina Zagorje preko javnega razpisa išče investitorja, ki bi v Evroparku zgradil lokal.

Evropark je pretežno zeleno primestno rekreacijsko območje, ki je namenjeno športu, rekreaciji in oddihu na prostem. V prostorskem dokumentu, ki ureja športno rekreacijsko območje Evroparka, so načrtovane tudi izgradnje stavb, ki bi se uporabljali kot servisni objekti z dejavnostjo, ki dopolnjuje obstoječe aktivnosti. Te želijo postaviti ob vznožja pobočij na stiku z ravninskim delom Evroparka.

Tako je med drugim načrtovan tudi bar oz. čajnica. Občina ima za potencialne investitorje nekaj zahtev: Lokal s sanitarijami mora imeti do 120 kvadratnih metrov tlorisne površine. Višina objekta mora biti do največ štiri metre do vrha kapne lege, objekt pa mora biti pretežno iz lesa ali druge lahke konstrukcije. Fasada mora biti zemeljskih odtenkov, dopustno je oblaganje z naravnimi materiali. Strehe stavb morajo biti ravne, enokapne ali dvokapne z naklonom strehe med 35 in 45 stopinj; kritina pa v temnejših barvnih odtenkih in nebleščeča. Ravne strehe je dopustno izvesti kot zelene. Nove stavbe bodo morale biti v oblikovnem smislu medsebojno usklajene. Ob stavbi bo investitor lahko uredil teraso ter pripadajoče utrjene površine.

Za izgradnjo gostinskega objekta z javnimi sanitarijami bo Občina Zagorje ob Savi investitorju podelila stavbno pravico na komunalno opremljenem zemljišču.

Zainteresirani se lahko na razpis odzovejo do 17. februarja.

Savus

Na naslovni fotografiji 3D vizualizacija lokala. Foto: arhiv Občine Zagorje