četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Zagorske ulice dobivajo lepšo podobo

Na mestnih ulicah v Zagorju (Prešernova, Fakinova, Naselje Srečka Kosovela – 1. in 2. pentlja, Ulica talcev, Partizanska, Marnova, Ulica prvoborcev in Vrtna ulica) bodo do prve polovice prihodnjega leta potekala obnovitvena dela.

Občina Zagorje je objavila več razpisov (v vrednosti 1 mio evrov), na katerih so za dela izbrali najugodnejša izvajalca, podjetji AGM Nemec Laško in Sekopt Trbovlje. V sklopu teh del bodo prenovili še nekatere lokalne in javne poti v zagorskih krajevnih skupnostih v dolžini 4 kilometrov. Kot so sporočili z Občine Zagorje, gre za modernizacijo nekaterih cestnih odsekov, ki bo potekala v sodelovanju s krajani in krajevnimi skupnostmi. Ti bodo poskrbeli za pripravo cest oz. poti do asfaltacije, za slednjo pa bo poskrbela Občina Zagorje.

Obnova mestnih ulic bo obsegala asfaltacijo voziščnih površin (predvsem na ulicah, kjer so zaradi plinifikacije v letih 1993 in 94 posegali v asfalt), tam, kjer je dotrajana, bodo zamenjali kanalizacijo in prenovili javno razsvetljavo. Na Prešernovi ulici in Ulici talcev bodo zaradi ozkih ulic na celotnem odseku odstranili pločnike in namesto njih začrtali talne označbe, ki bodo določale površine za pešce.

Savus

Foto: Občina Zagorje

 

Isti avtor