V sredo, 1. septembra, so se na šolsko pot podali tudi naši najmlajši, med katerimi so nekateri v vrtec vstopili prvič. V Trbovljah imamo štiri vrtce – Vrtec Trbovlje, Zagorje in Hrastnik ter Zasebni vrtec Čarobni gozd Dobovec. Ob začetku novega šolskega leta smo vsem ravnateljicam poslali nekaj vprašanj, na katera so prijazno odgovorile. Podatke iz Vrtca Trbovlje nam je poslala ravnateljica Daša Bokal.

Prag Vrtca Trbovlje je prvega septembra prvič prestopilo 128 novincev. Vseh vpisanih otrok pa je 538, ki so razdeljeni v 30 oddelkov. 29 oddelkov je v njihovih štirih enotah (enota Pikapolonica, Barbara, Mojca Ciciban), eden pa je na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje.

Trenutno je vseh zaposlenih 101. Med počitnicami so se v vrtcu, poleg generalnega čiščenja vseh prostorov in vzdrževalnih del v vseh enotah, posvetili enoti Pikapolonica. Tam so prebelili stene in strope, zamenjali pohištvo v garderobi starejših otrok ter zamenjali dotrajana tla v vseh zgornjih prostorih (razen v igralnicah) in na upravi.

Prenovili in uredili so tudi celostno grafično podobo vrtca ter spletno stran.

Sabina Bravec

Foto: osebni arhiv in arhiv Savus