Županja občine Trbovlje Jasna Gabrič ima vsa pooblastila, da poskrbi za vse potrebne postopke za izstop Občine Trbovlje iz družbe Ceroz. Danes je Občina Trbovlje podala informacijo z namenom, da ne bo prihajalo do napačnih interpretacij in neresničnih dejstev, kot so zapisali v izjavi.

V izjavi za javnost je Občina Trbovlje zapisala: »Trboveljski občinski svetniki so se s problematiko podjetja Ceroz seznanili na predzadnji, 2. redni seji. Direktor družbe se je udeležil tudi 24. redne seje Komisije za gospodarstvo in proračun, ki je potekala 27. septembra 2018. Razložil je stanje družbe in podal odgovore na vprašanja članov komisije.«

»Na problematiko izračunanih cen po elaboratu smo opozorili že lanskega februarja na sestanku vseh družbenikov, ki je potekal na Občini Trbovlje. Vendar se na naše pomisleke in opozorila ni odzval nihče, kot tudi ne na vse ostale težave, na katere vodstvo ni reagiralo, pa bi moralo in zaradi česar smo danes v situaciji, ko ima podjetje ogromno izgubo,« pravijo na Občini Trbovlje. In dodajajo: »Prav tako je bil z naše strani postavljen pogoj za nadaljnje sodelovanje, in sicer izbris zlatega glasu, ki ga ima Občina Hrastnik, s čimer bi si vse ustanoviteljice zagotovile enako glasovalno pravico oziroma bi bili vsi glasovi enakovredni. Po več kot dveh mesecih, dogovora o tem še vedno nismo dosegli.«

V izjavi za javnost Občine Trbovlje so zapisali še: »Prvotna naloga vodstva občine oziroma županje kot njene zastopnice je, da zaščiti interese občanov. Neodgovorno bi bilo, da je občina del družbe, v kateri ne more o ničemer odločati, o dejanskem stanju in delovanju družbe nima pravih in realnih podatkov, po drugi strani pa nosi finančno odgovornost. V zadnjem času so se pojavile številne kritike in ugibanja občanov, ki so se na nas obračali zaskrbljeni, da bodo njihove položnice znatno višje zaradi negativnega finančnega poslovanja podjetja Ceroz. Na tej točki se je bilo treba vprašati »ali bomo dovolili, da bi Trboveljčanke in Trboveljčani plačevali za nekaj, za kar niso odgovorni niti krivi«. Povsem razumljivo je tudi, da odgovornosti prav tako ne nosi hrastniški župan, ki je zadevo zgolj nasledil. Prav je, da to storijo tisti, ki so odgovorni za nastalo situacijo, kar pa Občina Trbovlje in njene občanke in občani zagotovo niso. S tem razlogom je bil tudi sklep dan na 3. redno sejo, da pravočasno pripravimo vse potrebno za urejanje medsebojnih odnosov in vseh pravnih dokumentov, ki jih bo občina potrebovala, da s 1. januarjem 2020 uradno izstopi iz družbe Ceroz d. o. o.«

Savus