V želji po zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in manjših emisij PM10 v prometu je Občina Trbovlje izdelala celostno prometno strategijo, ki jo je v zadnjih letih začela uspešno uresničevati.

Po mestu so vzpostavili štiri polnilnice za električna vozila, s čimer spodbujajo uporabo električnih vozil. Z ureditvijo več kot šest kilometrov kolesarskih površin, nadstrešnic za kolesa in vzpostavitvijo sistema izposoje električnih koles Trajbi želijo spodbujati uporabo (e)koles po mestu.

Za občane, ki koristijo javni prevoz, so uredili varna avtobusna postajališča v Bevškem in zgornjem delu Trbovelj. Rekonstruirali so parkirišče na železniški postaji z namenom, da bi tam lahko parkiralo več vozil, ki se sicer na delo vozijo z vlakom.

Za starejše prebivalce, ki živijo izven centra mesta, so uredili avtobusno linijo Tereznčan, ki so jo pred tremi tedni zamenjali brezplačni prevozi za starejše. Z njimi “pokrivajo” celotno mesto.

Savus

Foto: arhiv Občine Trbovlje