Kako ste v VDC-ju zadovoljni z letom 2018?

Leto 2018 je dejansko prineslo rezultate truda, vztrajnosti in trme preteklih let. Končno smo uspeli odpreti enoto v Litiji, ki sedaj odlično deluje, tako s strani dela za uporabnike kakor tudi ostalih storitev, ki so povezane z različnimi interesnimi aktivnostmi. Zelo pomemben je tudi dokončen odkup hiše za bivanjsko enoto, v katero se je že preselilo sedem stanovalcev. Pa pridobitev višjega financiranja zdravstva za stanovalce – zdaj imamo 10 evrov za oskrbni dan, kar nam omogoča strokovne zdravstvene storitve, na primer fizioterapijo, za tiste, ki to potrebujejo. Zaenkrat je to urejeno samo za stanovalce, medtem ko ostali uporabniki dnevnega varstva, ki bi to potrebovali, do te storitve na račun zdravstvenega varstva še niso upravičeni. Uspešno pa smo zaključili tudi sofinanciran evropski projekt Nasmeh za vse, medtem ko projekt Novo rojstvo zaključujemo v letu 2019. Večino aktivnosti – igrico, muzikal Minka Pločevinka, povezovanje z zasavskimi šolami in vrtci, osveščanje o pomenu krožnega gospodarstva – pa smo izvedli že v letu 2018.

Koliko vas je zaposlenih in za koliko ljudi skrbite?

Zaposlenih nas je 48, s tem, da se bodo trije dolgoletni sodelavci upokojili in imamo že nadomestilo. Zraven pomaga še šest javnih delavcev. V letu 2019 bodo ti samo štirje, ker se je brezposelnost k sreči v Zasavju znižala in je potrebe po javnih delih manj. Po drugi strani pa imamo 143 uporabnikov, številka se spreminja, ena uporabnica se je na primer uspela redno zaposliti, tako da ta številka niha od 140 do 143. Stanovalcev je 27, 28, imeli smo začasno namestitev smo tudi čez novo leto, ker je mamica zbolela, je pa zdaj uporabnica že nazaj v domačem kraju.

Od kje vse prihajajo uporabniki?

Uporabniki prihajajo iz petih zasavskih občin – Hrastnika, Trbovelj, Zagorja, Litije in iz Šmartnega pri Litiji.

Kaj vse pa nudite na novo v enoti v Litiji?

V Litiji je enota za storitev vodenja varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, vanjo se vključuje 20 uporabnikov, tja hodijo na delo, poleg tega pa imajo še številne aktivnosti v povezavi z Mladinskim centrom. Zelo pomembna v Litiji je tudi integrirana zaposlitev – uporabniki, na primer, čistijo stekla v celotnem objektu Šmelca, seveda pod mentorstvom zaposlenih. Iščemo pač možnosti, kje, tudi zunaj VDC-ja, bi se lahko uporabniki zaposlili.

Kaj vse delate, kaj vse obvladajo vaši uporabniki?

Uporabniki, tako v Zagorju kot v Litji, sestavljajo različne elemente za različna zasavska podjetja. Vsem se najlepše zahvaljujemo, da omogočajo uporabnikom delo, kar je res ena naših največjih vrednot. Potem so tu izdelki lastnega programa, kjer smo se letos osredotočili na eko izdelke, ponovno uporabo materialov. Izdelali smo nosilne vrečke različnih dimenzij, velikosti, pletene, tiskane, pa tudi vrečke za sadje in zelenjavo, imenovane Vegice, iz starih zaves, ki jih lahko uporabimo namesto plastičnih vrečk.

Kakšni so letošnji načrti?

Letošnji načrt je predvsem slediti spremembam zakonodaje. S 1. januarjem je začel veljati zakon o socialnem vključevanju, ki nadomešča stari zakon o družbenem varstvu iz leta 1984. Vendar še ne vemo, kaj konkretno prinaša, razen višjih nadomestil za invalidnost za uporabnike. Upamo, da se bodo podporne storitve razvijale v smeri potreb uporabnikov, da se bomo takoj, ko bo možno, vključili, pridobili sistemske vire, da bomo omogočali uporabnikom, ki ostajajo doma in se samo dnevno vključujejo, vse tiste storitve, ki jih potrebujejo popoldne in med vikendi. Torej logistika, spremstvo, občasno varstvo in ostale aktivnosti. V naslednjih letih bo nujna širitev bivalnih kapacitet v skupnosti, ker imamo samo še tri prosta mesta, odvisno od trenutnih namestitev. Zelo pomembno je nadaljnje razmišljanje o prijavah na različne evropske projekte za višjo kakovost življenja. Pomembno je ohranjati predvsem dobre medosebne odnose, saj postajamo srednje velika organizacija. Hitra rast prinese tudi določene probleme, na katere moramo biti pozorni, ker je to ključ za kakovostno storitev – tako med zaposlenimi, kot med svojci in uporabniki ter tudi v lokalnem okolju. Zelo pomembni so projekti in aktivnosti ustvarjanja vključujoče zasavske družbe že od vrtca naprej. V letošnjem letu smo začeli pripravljati tehniške dneve v vseh osnovnih šolah. V vrtcu Hrastnik preko posebnega projekta predstavljamo otrokom, kaj delamo. V vrtcu ena od naših skupin pokaže način dela v zavodu. In tudi obratno, otroci iz zagorskega vrtca prihajajo k nam na gledališke igrice. Res poskušamo pripraviti čim več teh dogodkov, povezovanja, da se otroke že od malega vzgaja, da smo drugačni, a hkrati enakopravni.

Marko Planinc

Foto: osebni arhiv in arhiv VDC