V sejni sobi PGD Zagorje mesto je v četrtek potekal Dan trajnostne energetike v Zagorju. Tokratna tema je bila izraba sončne energije kot vira, ki nudi odlične možnosti izrabe.

Matej Drobež, v.d. direktorja občinske uprave Občine Zagorje, je v uvodnem nagovoru podal nekaj izhodišč, ki se nanašajo na izrabo sončne energije in dodal, da je občina Zagorje podpisala pismo o nameri s podjetjem GEN-i Sonce.

V nadaljevanju pa je profesor dr. Sašo Medved s Strojne fakultete Univerze v Ljubljani podal nekaj teoretičnih izhodišč, kako smotrno izrabiti sončno energijo ter s kakšni sredstvi in principi se lotiti izgradnje sončnih elektrarn. Prav tako je nanizal nekaj praktičnih primerov uporabe.

Zadnji pa je spregovoril direktor podjetja GEN-i Sonce Gregor Hudohmet, ki je povedal, da njihovo podjetje gradi sončne elektrarne tako za enostanovanjske kot tudi večstanovanjske zgradbe. V obeh primerih je dodal, da je izgradnja smotrna, sam strošek investicije pa se povrne v približno sedmih letih.

Besedilo in foto: AAV