Objavljamo odgovor trboveljske županje Jasne Gabrič na odprto pismo bivšega župana Trbovelj Bogdana Baroviča okrog cen ogrevanja, ki smo ga objavili na tej povezavi. Objavili smo že tudi odgovor podjetja Komunala na tej povezavi.

»Spoštovani. 29. decembra 2021 smo prejeli vaš dopis, v katerem pišete o daljinskem ogrevanju ter o pomoči občanom pri plačilu položnic ogrevanja. V zvezi z omenjenim dopisom bi želeli podati naslednje informacije oz. odgovor.

Kot veste in kot so pojasnili tudi že v Javnem podjetju Komunala Trbovlje d. o.o. se cena toplote oblikuje na podlagi Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje in ni v pristojnosti župana, da se o njej pogaja. Do zvišanja variabilnega dela cene pride, ko se zvišajo upravičeni variabilni stroški, med katerimi strošek zemeljskega plina predstavlja največji delež. Prav tako mora podjetje znižati ceno, ko se ti stroški znižajo. Ceno ogrevanja mora potrditi Agencija za energijo. Občinski svet oz. županja pa ne potrjujeta oziroma sprejemata cen ogrevanja in v zvezi s tem nimata nobene pristojnosti. Še več. V kolikor bi se županja vmešavala v določevanje cene in politiko vodenja podjetja, bi to pomenilo nedovoljeni poseg v samostojnost delovanja javnega podjetja. Kot veste, se funkcionarji ne smejo vmešavati v delovanje podjetij, tudi, če so le-ta javna, saj se s tem kršijo osnovna načela kooperativnega upravljanja.

Poleg tega je pomembno tudi dejstvo, da je bil leta 2010, kot sicer veste, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 45/10 dne 4. 6. 2010 objavljen Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je stopil v veljavo dne 5. 6. 2010 in je takrat prinesel vrsto novosti ter hkrati obveznosti tako za državne organe in organe lokalne skupnosti. Med drugim je prinesel tudi določitev nezdužljivosti funkcij, s katero funkcionarji (tudi župani in podžupani) niso smeli več opravljati nobenih funkcij v organih javnih podjetij, kar še dodatno potrjuje dejstvo, da župan nima pristojnosti vmešavati se v delovanje podjetja.

Razlogi za dvig cen in stanje v podjetju pa so objektivne narave in se nanašajo na širše gospodarske razmere in energetsko krizo, s katero se sooča celotna Evropa, kot pa so vam prav tako že pojasnili v javnem podjetju. To se odraža v podražitvah pogonskih goriv, ogrevanja, elektrike, hrane in drugih dobrin. V Sloveniji in tudi širše je večina ponudnikov morala zvišati cene ogrevanja, saj se je cena zemeljskega plina bistveno povišala. V letu 2021 je bilo gibanje cen na trgu zemeljskega plina povsem nepredvidljivo, saj so cene nenehno rasle, celo do 130 EUR/MWh in več. Komunala Trbovlje je plin kupila po bistveno nižjih cenah, vendar je dejstvo, da tako nizkih cen, kot so bila pretekla leta, trenutno ne bi mogli doseči, saj so cene energentov v vsej Evropi nekajkrat višje kot pred letom dni. Dejstvo pa je, da se s temi razmerami in posledično podražitvami soočajo vsa energetska podjetja v Evropi, ne glede na interne okoliščine in lokalno politiko.

Ravno zaradi teh globalnih in makroekonomskih razmer pa sem kot županja ukrepala v skladu s pristojnostmi, ki jih imam. In sicer smo s strokovnimi sodelavci Občine in v sodelovanju z Rdečim križem Trbovlje in Centrom za socialno delo pripravili Pravilnik o pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja, ki je stopil v veljavo s 1. januarjem 2022 in se bo uporabljal do konca te ogrevalne sezone oziroma do 31. maja 2022. Pri tem smo želeli našim občanom omiliti težave, ki jih imajo zaradi prej omenjenih razmer. Ker pa nikakor ni šlo za nabiranje volilnih točk in ker smo želeli doseči res vse občane, ki pomoč potrebujejo, je pravilnik nastal v sodelovanju z institucijami, ki delujejo na terenu in poznajo stanje. Poleg tega bosta obe instituciji aktivno vključeni tudi v izvajanje samega pravilnika, da se resnično izognemo kakršnemukoli politikanstvu in obtožbam o nabiranju volilnih točk, kar omenjate vi.

S spoštovanjem do vas in vašega dela vas prav lepo pozdravljam in želim vse dobro v letu 2022.

Jasna Gabrič

županja«

Savus

Foto: arhiv Savus