Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je v torek, 10. decembra, gostilo predavatelja polkovnika Jožeta Kondo, ki je imel predavanje s področja vojaško strokovne dejavnosti z naslovom Zračna obramba – pojem, oblika, vrsta in način bojevanja.

Jože Konda je upokojeni častnik SV, ki je v Slovenski vojski vseskozi opravljal zelo pomembne in odgovorne dolžnosti (načelnik odseka zračne obrambe pri GŠSV, poveljnik 1. operativnega poveljstva SV za vojaško letalstvo in zračno obrambo in načelnik Verifikacijskega centra SV).

V predavanju je podal osnovne informacije o zračni obrambi in nevarnostih, ki pretijo iz zračnega prostora. Opisal je vzpostavljanje zračne obrambe v Slovenski vojski in sodelovanje v Natovi zračni obrambi. Zelo strokovno je predstavil sredstva za napad iz zračnega prostora, sredstva za bojevanje s temi cilji in samo bojevanje s cilji v zračnem prostoru. Posebno je poudaril tudi zaščito pred napadi iz zračnega prostora. Po zaključenem predavanju je odgovarjal na postavljena vprašanja.

Vojaškega strokovnega predavanje se je udeležilo 32 članov OZSČ Hrastnik. Zatem je David Srebotnik obvestil prisotne o realizaciji letošnjega programa dela združenja. Nato je Jani Zore seznanil člane o pomembnih aktivnostih, ki jih bo imelo združenje v naslednjem letu, in na katerih bodo sodelovali pripadniki Slovenke vojske. Predstavil je tudi zbornik ZSČ 25 let na  braniku domovine in možnost naročila zbornika, ki bo izdan v ponatisu.

Kot vsako leto so na zaključni aktivnosti tekočega leta podelili priznanja ZSČ članom  združenja za njihov prispevek k uspešnem delovanju združenja v preteklih letih. Po prebrani obrazložitvi za vsakega člana posebej je Gorazd Hafner, predsednik združenja, vročil zaslužena priznanja. Pisno priznanje ZSČ so dobili stotnik Milan Perpap, stotnik Anton Paulič, poročnik Boris Hribernik in Alojz Brvar. Bronasto medaljo ZSČ je dobil Branko Šmit, častni znak ZSČ pa vodnik Ivan Zore starejši.

Tekst in foto: Jani Zore