Slovenska filantropija vsako leto podeli priznanja Prostovoljstvu prijazno mesto. S podelitvijo naziva izpostavlja občine, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v lokalni skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenijo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Občina Trbovlje je ohranila naziv, prav tako sosednji zasavski občini Laško in Žalec.

»Prostovoljstvo se vedno dogaja v skupnosti. Ponekod je odvisno od posameznikov, pripravljenih priskočiti na pomoč v stiski ali se odzvati na novo potrebo v okolju, drugod pa je visoka stopnja solidarnosti in sodelovanja v skupnosti posledica načrtnega delovanja občinskih uprav,« so zapisali na Slovenski filantropiji.

S sistematičnim spodbujanjem prostovoljstva in zagotavljanjem podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanjem pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in s promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin sta naziv prvič prejeli dve občini, 24 slovenskih občin pa je naziv Prostovoljstvu prijazno mesto ponovno potrdilo.

Naziv sta prvič pridobili občina Logatec in občina Velika Polana, ohranile pa so ga: Črna na Koroškem, Divača, Gornja Radgona, Hrpelje-Kozina, Kamnik, Kočevje, Kranj, Krško, Laško, Ljubljana, Medvode, Murska Sobota, Postojna, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Sevnica, Sežana, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Trbovlje, Tržič, Velenje, Vodice in Žalec.

“Občino Trbovlje je strokovna komisija Slovenske filantropije že četrtič zapored prepoznala kot prostovoljstvu prijazno mesto. Trbovlje so ena izmed 24 slovenskih občin, ki spodbujajo prostovoljstvo, zagotavljajo podporo delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjajo pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in skrbijo za promocijo prostovoljstva,” so zapisali v sporočilu za javnost na Občini Trbovlje. Priznanje Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 je za Občino Trbovlje prevzela podžupanja Maja Krajnik.
“Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem organizacijam in posameznikom v Trbovljah, ki s svojim delom spodbujajo in širijo prostovoljstvo, obenem pa želimo poudariti, da je naziv, ki ga je občina prejela že četrto leto zapored, tudi priznanje njihovemu delu, vztrajnosti in dobri volji. Zato hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da občina Trbovlje ohranja naziv Prostovoljstvu prijazno mesto že od leta 2017.
Občina Trbovlje je prejela ta laskav naziv leta 2017 za obdobje treh let. Takrat so v Slovenski filantropiji v obrazložitev zapisali: »Občina Trbovlje je v svoji vlogi pregledno predstavila načine podpore, ki jo nudi prostovoljskim organizacijam in prostovoljcem. Županja in zaposleni v občinski upravi tudi s svojim zgledom in z udeležbo na prostovoljskih aktivnostih spodbujajo prostovoljstvo med občani. Občina spodbuja povezovanje nevladnih prostovoljskih organizacij s šolami in s tem vabi mlade v prostovoljstvo. Prostovoljstvo promovira na najrazličnejše načine, saj prepoznava bogastvo, ki ga prostovoljci pomenijo za družbo. Občina Trbovlje se s podporo projektom izmenjave mladih prostovoljcev odpira v Evropo in s tem tudi preko prostovoljstva vlaga v razvoj odprte družbe, kar je še posebej pomembno za mlade generacije.«

V občini Laško so se na razpis prijavili v zahvalo vsem prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam, naziv  Prostovoljstvu prijazno mesto pa so prejeli že četrtič zapored. V letošnjem letu zaradi epidemioloških razmer niso izvedli javnega natečaj za naj prostovoljce, prav tako ni bilo mogoče izvesti festivalov prostovoljstva. So pa imeli prav prostovoljci v času koronavirusa še kako pomembno vlogo za varnost in zdravje ljudi.

»Občina Laško tako ob tej priložnosti čestita in se obenem zahvaljuje vsem prostovoljcem – posameznikom, društvom in drugim institucijam na vseh ravneh delovanja v občini Laško za nesebično prostovoljsko delo in požrtvovalnost, s katerim zagotavljajo boljšo kakovost življenja občanov,« pravi župan Laškega Franc Zdolšek.

Savus

Foto: arhiv Savus, Občina Trbovlje, Občina Laško