nedelja, 19 maja, 2024

Iz te kategorije

Prepoved vožnje po gozdovih

»Zavod za gozdove Slovenija v zadnjem času opaža množično prisotnost različnih vozil v gozdovih, zato sporoča, da je skladno z veljavno Uredbo o prepovedi vožnje v naravnem okolju, na območju Slovenije prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi v naravnem okolju,« so sporočili z Občine Trbnovlje.

Kot je zapisano v uredbi, je na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati, narodni, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom) prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe.

Ker je v Sloveniji vsem zagotovljen prost dostop v gozd, ne glede na lastništvo gozda, občane pozivajo, da te možnosti ne zlorabljajo in se v gozdovih vedejo skladno z veljavnimi predpisi, predvsem pa družbeno primerno in tako ne vznemirjajo lastnikov gozdov ter živali, ki tam živijo.

Savus

Foto: arhiv Savus

Isti avtor