V torek, 22. junija, so v Laškem uradno otvorili novozgrajeni most čez reko Savinjo v Marija Gradcu. Most v dolžini 123 metrov so začeli graditi februarja 2019, zaključili pa so konec leta 2020. Otvoritve se je poleg župana Občine Laško Franca Zdolška udeležil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Vodja projekta Bojan Vogrinec iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je povedal, da je z izgradnjo mostu vzpostavljena povezava med glavno cesto Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje in cesto Laško–Breze–Šentjur na levem bregu. Podpirajo ga tri oporne in dve podporni konstrukciji.

Župan Franc Zdolšek je poudaril, da »most pomeni razbremenitev tovornega prometa skozi središče Laškega, kar bo pomembno vplivalo na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev mestnega jedra v Laškem. Prav tako nova prometna infrastruktura pomeni lažji nadaljnji razvoj občine.« Minister Jernej Vrtovec pa je povedal, da bo »most v Laškem nudil kvalitetno ter trajno prometno rešitev. Pripomogel bo k večji povezljivosti, mobilnosti in varnosti prebivalcev ter k možnostim razvoja med posameznimi območji.« Most razbremenjuje staro mestno jedro v Laškem, saj so nanj preusmerili ves tranzitni promet.

Otvoritve so se udeležili tudi predstavniki Pivovarne Laško Union in glavni direktor Mina Zooulis, saj je zanje ta most zelo pomemben. V kulturnem programu so nastopile Mažorete Laško ter Vaška pihalna godba Vrh nad Laškim.

Savus

Foto: Občina Laško