V akciji NVO gre v šolo je v letošnjem šolskem letu sodelovalo pet zasavskih osnovnih šol. Gre za akcijo, ko šole za en dan odprejo vrata nevladnim organizacijam (društvom, zavodom in ustanovam –NVO) in jim omogočijo, da se predstavijo učencem. 25 različnih društev se je v tednu od 27. septembra do 1. oktobra 2021 predstavilo več kot 950 učencem.

Nevladne organizacije, društva, zavodi in ustanove so pripravile predstavitvene programe svojih dejavnosti ter se učencem predstavile na interaktiven in otrokom zanimiv način. Med poukom so učenci spoznavali različne odtise živali, si pripravili nosila, se preizkusili pri oživljanju, se naučili osnov country plesa, spoznali različne inštrumente glasbenih skupin, se igrali družabne igre, spoznali delo gasilcev in vodnika reševalnega psa, spoznali pomen osamosvojitve Slovenije, plesali, spoznali elemente ritmične gimnastike, juda in karateja, se naučili šivati, spoznali plezalno opremo, vodili lutke marionete, spoznali klekljanje in predvsem uživali.

Z akcijo NVO gre v šolo želijo povezati lokalne nevladne organizacije z osnovnimi šolami. Njen osnovni namen je učencem predstavitvi dejavnosti, ki jih izvajajo okoliška društva in jih seznaniti s prostočasnimi aktivnosti.

Akcijo so začeli na OŠ Toneta Okrogarja Zagorje, kjer je sodelovalo 9 društev: Rdeči križ Slovenije – OZ Zagorje, Skavti Zagorje, PGD Zagorje–mesto, Športni klub Bleščica, Atletski klub Rudar Trbovlje, Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje, Kinološko društvo Zagorje in Društvo zasavskih klekljaric Srčevke.

Akcijo so nadaljevali na OŠ Litija. Devetim oddelkom so program pripravili: Rdeči križ Slovenije – OZ Litija, PGD Litija, Judo klub Litija, Športni klub Bleščica, Karate klub Kensei, Društvo upokojencev Litija in Planinsko društvo Litija. Akcijo si je ogledal tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in jo pohvalil.

Na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje so vlogo učiteljev za en dan prevzeli člani društev: Društvo prijateljev mladine Trbovlje, Skavti Zagorje, Zveza borcev za vrednote NOB Trbovlje, Atletski klub Rudar Trbovlje in Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje.

Enajst različnih društev je sodelovalo na OŠ narodnega heroja Hrastnik: Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik, Rdeči križ Slovenije – OZ Hrastnik, Atletski klub Rudar Trbovlje, Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje, Rudarska godba Hrastnik, Društvo marionetno gledališče, Steklarska godba Hrastnik, Kulturno društvo ples za stres – antistres skupaj, KUD Veter in Fotosekcija Kulturnega društva Svoboda Dol pri Hrastniku.

V petek pa so se učencem na OŠ Ivana Skvarče Zagorje predstavila štiri društva: Rdeči križ Slovenije – OZ Zagorje, PGD Zagorje, Društvo prijateljev mladine Zagorje in Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje.

Savus

Foto: Consulta