Občina Zagorje z odlokom ni prepovedala vodenja psov skozi park ali čez trg, so nam sporočili iz Občine Zagorje, temveč zgolj preprečuje iztrebljanje psov na urejene parkovne zelene površine v parku in okrog mestnega trga. »Takšno ureditev imajo domala vse občine, ki skrbijo za čisto okolje ter zdravje vseh občank in občanov. V širšem središču Zagorja je mnogo zelenih površin, na katerih tovrstnih omejitev ni, tako da  lastniki psov v ničemer niso prikrajšani.«
Način ravnanja ureja Odlok o javni snagi ter urejanju in čiščenju javnih površin, ki velja od leta 2011. Občina Zagorje je pojasnila poslala v javnost zaradi različne in tudi napačne interpretacije izvajanja Odloka, z njimi pa seznanila tudi Kinološko društvo Zagorje. Ker pa so lastniki psov župana in občinsko upravo obvestili, da so podrobno seznanjeni z vsebino odloka in ga spoštujejo, bo Občina Zagorje umaknila opozorila, nameščena na javnih zelenih površinah v središču mesta.

ZT