Danes se je v vseh slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih začelo novo šolsko leto 2021/22. V Zasavju imamo osem osnovnih in tri srednje šole ter štiri vrtce. Ob začetku novega šolskega leta smo vsem ravnateljem in ravnateljicam poslali nekaj vprašanj, na katera so prijazno odgovorili. Podatke iz Osnovne šole Ivana Skvarče Zagorje nam je poslala ravnateljica Kristina Renko.

Prag Osnovne šole Ivana Skvarče Zagorje (skupaj z obema podružnicama) je danes prvič prestopilo 53 prvošolcev. Vseh vpisanih otrok je 598, ki bodo razdeljeni v 28 oddelkov.

Na šoli je trenutno zaposlenih 83 oseb. Med počitnicami so poskrbeli za manjša in večja popravila. Lotili so se rednih vzdrževalnih del ter sanirali streho na matični šoli in nadstrešek na Podružnični šoli Čemšenik.

Sabina Bravec

Foto: Vukašin Šobot in arhiv Savus