Franc Farčnik z zanimivim ilegalnim imenom Kristuš (ne Kristus, kot navajajo nekateri viri) je bil rudar, organizator delavskega gibanja v Zagorju, predvojni komunist in udeleženec ustanovnega kongresa KPS na Čebinah leta 1937. Ubili so ga gestapovci leta 1942.

Franc Farčnik se je rodil 30. avgusta 1899 v Prekopi v današnji občini Vransko. Leta 1915 se je zaposlil v premogovniku Zagorje. Član Komunistične partije Jugoslavije je postal 1920. Delal je kot organizator Skoja, v delavsko-kulturno prosvetnih društvih Svoboda, Ledina in Vesna ter v Zvezi rudarskih delavcev Jugoslavije. Leta 1925 je emigriral v Francijo in naslednje leto odšel na politično šolanje v Sovjetsko zvezo, kjer je ostal do 1936. Kot inštruktor Komunistične partije Jugoslavije se je istega leta vrnil v Zagorje ob Savi. Sodeloval je na ustanovnem kongresu Komunistične partije Slovenije na Čebinah aprila 1937.

Po nemškem napadu na Kraljevino Jugoslavijo se je junija 1941 umaknil v ilegalo na območju Zagorja, od avgusta 1941 pa je kot inštruktor KPS vodil politično šolo v Šaleški in Mislinjski dolini. Nadel si je ilegalno ime Kristuš. Konec novembra ga je gestapo aretiral. Bil je zaprt v celjskem zaporu Stari pisker, v Mariboru in gradu Borl, kjer je umrl za posledicami mučenja 23. julija 1942.

Po njem se imenuje krajevna skupnost v Zagorju ob Savi.

MP

Foto: Zasavski rokovnik

Viri in literatura:

Roman Rozina, Zasavski rokovnik, 2006, RCR Zagorje

Wikipedia