Program EVS (European Voluntery Service oz. Evropska prostovoljska služba) se od leta 2019 izvaja v okviru programa ESC Solidarity Corps oz. Evropske solidarnostne enote). Najpomembnejša razlika je v tem, da je šlo pri EVS za internacionalno izmenjavo, medtem ko ESC omogoča tudi nacionalne izmenjave mladih.

V osnovi je program namenjen spodbujanju medkulturnega učenja in razvoju mladih v odgovorne osebnosti, ki bodo po vrnitvi v domače okolje z novimi znanji in vizijo aktivno soustvarjali bolj svetlo prihodnost. MC Zagorje ob Savi vrsto let skrbi za kulturno izmenjavo.

V zapletenih koronskih časih gostijo prostovoljca iz Velike Britanije Jordana Williama McLaughlina, ki že nekaj let živi v Sloveniji. Projekt, s katerim se je pridružil MC, se imenuje Sharing is Caring, Jordanova vloga pa zajema različne oblike neformalnega izobraževanja, sodelovanje s šolami (OŠ Ivana Skvarče in OŠ Toneta Okrogarja), organizacijo dogodkov, promocijo programa ESC in mladinskega dela.

Njegov mandat prostovoljca bo trajal eno leto, celotno prostovoljsko izkušnjo bo opravil v času koronskih omejitev in prepovedi. Jordan: »V izkušnji res uživam. Seveda ni vse popolno. A čas, namenjen projektu je zelo dobro izkoriščen. Osebnostno sem zrasel in zdi se mi, da sem resnično v pomoč ljudem.«

Kot English native spiker Jordan pomaga učiteljem, posebej pa mladim pri premagovanju zadrege, ko je treba spregovoriti v tujem, angleškem jeziku. Pred zaprtjem šol je Jordan veliko časa preživel v šolah kot asistent učiteljem.

Kakšna je razlika pri delu v času odprtih šol in pouka na daljavo? Jordan: »Kot noč in dan. Pri osebnem stiku z otroki je veliko več zabave in lažje je uresničevati zastavljene cilje. V času omejitev pa delam tri dni na teden od doma. Vse, kar počnem v šoli, je preko programa Microsoft Teams. Čeprav to zveni nekoliko turobno in depresivno, je delo, ki ga opravljam zdaj, še pomembnejše, saj sta zaradi ukrepov stik in delo z mladimi še toliko bolj potrebna.«

ESC program tudi v času koronskih ukrepov uresničuje osnovno poslanstvo. Medkulturno učenje, poglabljanje socialnih vezi, usvajanje novih znanj in veščin, sprejemanje ter solidarnost so vrline, ki bogatijo udeležence v projektu. Zato je pomembno, da se tovrstni projekti nadaljujejo, saj bodo znanja polni mladi kmalu imeli priložnost, da spremenijo svet na bolje. Z vsakim trenutkom, preživetim v tovrstnih projektih, ga spreminjajo že zdaj.

MC Zagorje ob Savi

PR objava