V teh dneh, 17. junija, je preteklo 110 let od otvoritve današnje telovadnice Partizan Zagorje. Leta 1898 so Sokoli, katerih društvo je bilo ustanovljeno 20. aprila 1890 (kot šesto v Sloveniji), ob cesti proti cerkvi pod hribom Gorica postavili temeljni kamen sokolskega doma.

Velika moderna stavba je bila dograjena leta 1910 in tega leta, 17. junija tudi svečano odprta. Po osvoboditvi leta 1948 se je Sokolska zveza preimenovala v Telovadno zvezo Slovenije, leta 1952 pa v Partizan Slovenije. Takrat se je tudi vsa lastnina sokolskih in krščanskih društev prenesla na Partizan Slovenije.

Leta 1993 (13. marca) se je Partizan organizacijsko preoblikoval, začel je delovati kot Športna unija Slovenije z univerzalnim pravnim nasledstvom le tega.

Ker se lokalna skupnost Zagorje in lastnik Športna unija še nista uspela dogovoriti o lastništvu stavbe Partizan, je ta še vedno v lasti Športne unije Slovenije. Trenutno telovadnico upravlja Športno društvo Izlake, aktivni član Športne unije. Zgornje prostore v stavbi so solidno uredili in imajo namen nekaj prostorov dati v najem.

Upam, da bo le prišlo do skupnega dogovora občine Zagorje in Športne unije in do najprimernejše rešitve kako dom obnoviti, da bo ponovno zaživel in služil prvotnemu namenu.

(Datumi so prevzeti iz raziskovalne naloge skupine OŠ Ivan Skvarča in nekaterih drugih zapisov op.p.)

Rudi Bantan

Foto: arhiv nekdanjega Sokola in ŠD Izlake

Naslovna fotografija: Sokolski dom po otvoritvi

Foto 2: Otvoritev Sokolskega doma 17. 6. 1910

Foto 3: sedanja klavrna podoba nekdaj lepe telovadnice in kulturnega doma