nedelja, 19 maja, 2024

Iz te kategorije

Alojz Hofbauer

Na današnji dan leta 1892 seje v Hrastniku rodil Alojz Hofbauer, šolski upravitelj in pedagog ter eden izmed Hrastničanov, ki so s široko dejavnostjo močno vplivali na razvoj hrastniške doline.

Alojz Hofbauer se je rodil 19. junija 1892 v Hrastniku očetu Jožefu in mami Antoniji Hofbauer. Doma so imeli gostilno in trgovino, Alojz pa je postal učitelj. Kot šolski upravitelj in pedagog je v letih 1912 do 1951 učil na Dolu pri Hrastniku, v Turju in v Hrastniku. Društveno je bil aktiven kot telovadec Sokola, pevec, glasbenik, odrski igralec, knjižničar, gasilec. Izkazal se je kot zavzet graditelj narodnega doma v Hrastniku, aktivno je sodeloval pri gradnji vodovoda, elektrifikacije, letnega kopališča. O njegovem socialnem čutu priča šolska kuhinja za revne otroke v času velike gospodarske krize, aktivno je podpiral tudi delavce pri stavkah. Leta 1934 ob veliki gladovni stavki je rudarje pričakal pred rovi s čajem. Zaradi naprednih idej in skrbi za delavce pri šolskih oblasteh ni bil dobro zapisan.

Med drugo svetovno vojno so ga Nemci izselili v Srbijo, kjer je organiziral pomoč za slovenske vojne ujetnike in pozneje partizane. Po vrnitvi v Hrastnik je nadaljeval s poučevanjem in zbiranjem zgodovinskega in etnološkega gradiva iz hrastniške preteklosti. V šestnajstih letih po upokojitvi leta 1951 je organiziral krajevno, šolsko, medvojno in steklarsko muzejsko zbirko in pripravil več zgodovinskih razstav. Življenje v Hrastniku je redno spremljal, pisal je kroniko dogodkov in dopisoval v različne časopise.

Za svoje delovanje je bil leta 1970 nagrajen z občinskim priznanjem zaslužni občan. V hrastniškem muzeju je postavljena stalna razstava o njem in njegovem delu. Umrl je 12. maja 1972 v Hrastniku.

Savus

Foto: arhiv Savus

Viri in literatura:

Marko Planinc: Letopis 1999, Hrastnik 1999

Vodič po zbirkah hrastniškega muzeja, Hrastnik 1999

Ana Černuta Deželak, Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Alojz Hofbauer, Celjskozasavski.si

Roman Rozina, Zasavski rokovnik 2006

 

Isti avtor