sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Ključno načelo št. 17: Zaznajte samoprevaro

Ena izmed mogoče najpomembnejših stvari, na katero morate biti zelo pozorni, je, kdaj in kako vam um laže, vas vara in zavaja. Pod vplivom ega um pokvari vse, s čimer pride v stik.

Če želite priti do resnice, če želite resnično razumeti realnost na širši ravni, se morate spopasti z največjo oviro – samoprevaro.

Naslednje načelo, ki je tesno povezano s tem, je:

ZAZNAJTE SAMOPREVARo.

Huje od tega, da lažete drugim in jih zavajate, je da zavajate sebe. Na Actualized.org lahko najdete tridelno predavanje o samoprevari, kjer so našteti številni mehanizmi samoprevare, ki jih je Leo preučeval zadnjih pet, deset let.

Gre za zavajanje lastnega uma, zato morate postati izjemno dobri v zaznavanju lastnih prevar. Ne toliko samoprevar drugih, ampak svojih.

Samoprevara vodi v zablode in laži.

Vidite, vaša največja ovira je (spet) vaš lastni um. Kar je seveda povezano s prejšnjim načelom, da je za reševanje vseh vaših težav najpomembnejša vaša notranja igra.

Vse vaše težave namreč izhajajo iz različnih oblik samoprevare, ki se odvijajo znotraj vašega uma, pa se jih še ne zavedate.

> 65 KLJUČNIH NAČEL, KAKO živeti dobro <

Borut Kmetič

Po formalni izobrazbi sem diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti, sicer pa imam precej izkušenj v večjih mednarodnih IT okoljih pri upravljanju in svetovanju na področju informacijske varnosti, vodenju IT projektov in izvedbe storitev, pri upravljanju in presojanju ISO sistemov, svetovanju pri digitalizaciji poslovanja, varstvu osebnih podatkov, vodenju kakovosti, procesov in organizacijske kulture.

Sem zunanji vodilni presojevalec informacijske varnosti po ISO standardu pri mednarodni certifikacijski hiši.

Organizacijam pomagam iskati strateške rešitve in izboljšati njihovo poslovanje, predvsem na zgoraj navedenih področjih. Sicer pa se ukvarjam tudi z drugimi oblikami optimizacij (oziroma hekanja), kot so na primer biohekanje, osebna rast, raziskovanje prebojnih novih tehnologij, eksponentna organizacija, sistemsko razmišljanje in druge napredne metode.

Borut@SmartAssets.it
Borut@Medium
Borut@TheGoodMenProject


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor