četrtek, 23 maja, 2024

Iz te kategorije

Kako bo koronavirus vplival na gospodarstvo v Zasavju?

“Koronavirus je korenito posegel tudi v delovanje zasavskega gospodarstva. Prve ocene so bile, da bo med 10 % in 30 % zmanjšal obseg proizvodnje in delovanja, toda posledice, ki se kažejo, bodo večje,” napoveduje direktorica Zasavske gospodarske zbornice Staša Baloh Plahutnik.

“Nihče ne more napovedati, koliko časa bodo izredne razmere narekovale okrnjeno gospodarsko aktivnost. Zato je pomembno, da podjetja, kjer je le mogoče, nadaljujejo s proizvodnjo ob striktnem upoštevanju navodil glede varovanja zdravja in zaščite zaposlenih na delovnem mestu.

Večina podjetij je zmanjšala obseg poslovanja iz več razlogov: zmanjšali so število zaposlenih, ker so zaposlenim omogočili varovanje otrok, če spadajo v rizično ciljno skupino, ali ker v omejenem delovnem procesu ne potrebujejo toliko zaposlenih. Ker so pretrgane dobaviteljske verige, so podjetja naročala večje količine vhodnih surovin in materialov, toda ker se meje v vsej Evropi zapirajo in so veliki logistični problemi ter pretrgane dobaviteljske verige, lahko pričakujemo, da se bo proizvodnja zmanjševala tudi zaradi pomanjkanja surovin in ostalega materiala potrebnega za proizvodnjo. Zaradi zapiranja trgovin in proizvodnje v vsej Evropi so omejene tudi prodajne verige in se pričakuje tudi zmanjšanje naročil. Hkrati pa so v Sloveniji in po svetu sprejeti tudi ukrepi, ki uvajajo nove režime poslovanja, uvoza, izvoza, skratka dnevno je potrebno slediti novim razmeram.

Zaprtje vseh neživilskih trgovin, začasno prenehanje delovanja vrste storitvenih in drugih ne nujnih dejavnosti, zapiranje mej, logistični problemi, zmanjšanje poslovanja v velikih podjetjih bo imelo za posledico zelo hude težave predvsem pri malih in srednjih podjetjih.

Nastala situacija bo imela hude posledice na likvidnostnem področju, zato je pomembno, da država čim prej sprejme nujne ukrepe za blažitev posledic koronavirusa na gospodarstvo.

V Gospodarski zbornici Slovenije sproti spremljamo razmere, podjetja informiramo o ukrepih v Sloveniji in širše, dajemo Vladi in kriznemu štabu predloge za ublažitev krize v gospodarstvu, odgovarjamo na vprašanja in posameznim podjetjem pomagamo pri razreševanju konkretnih vprašanj in razmer, v katerih so se znašla. Na spletni strani GZS   sproti objavljamo poslovne nasvete v času koronavirusa na področju delovne zakonodaje, likvidnosti in financiranja ter drugih vprašanj, oblikovali smo strokovne skupine za pripravo odgovorov, nasvetov in izmenjavo dobrih praks. Info center GZS deluje od 7. ure do 20. ure, na Zasavski gospodarski zbornici smo podjetjem na razpolago za vsa odprta vprašanja in predloge na naslovu oz.zasavje@gzs.si. Od petka do danes so se razmere tako drastično poslabšale, da ocenjujemo, da predlagani interventni ukrepi ne bodo zadoščali, zato danes s strani GZS Vladi RS in kriznemu štabu pošiljam nov predlog ukrepov za omilitev posledic.

Kako razsežne  bodo negativne posledice na daljši rok, ne moremo predvideti. Zato je zelo pomembno, da ostanemo zdravi in da podpremo podjetja in njihove zaposlene, ki v teh izjemno težkih razmerah ohranjajo proizvodnjo in zaposlenim omogočajo socialno varnost. Seveda pa pričakujemo, da bo tudi država z interventnimi ukrepi omilila posledice v gospodarstvu zaradi koronavirusa,” piše Staša Baloh Plahutnik.

Savus

Foto: arhiv Savus

Isti avtor