Komunala Trbovlje tudi v času epidemije novega koronavirusa nemoteno izvaja storitve obveznih gospodarskih javnih služb. Nenujne storitve in tekoče projekte so medtem preložili na kasnejši čas. Za varovanje zdravja zaposlenih in obiskovalcev so zaprli vrata blagajne in INFO pisarne.

Širjenje novega koronavirusa je v zadnjih tednih močno vplivalo na vse vidike življenja v Zasavju. Preventivne ukrepe so sprejeli tudi na Komunali Trbovlje, kjer si sicer prizadevajo nemoteno izvajati obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zbiranja in prevoza odpadkov ter nujnega vzdrževanja cest in javnih površin.

O delovanju in ukrepih v kriznih razmerah Komunala Trbovlje občane redno obvešča na svoji spletni strani in družbenih medijih ter v sodelovanju z lokalnimi mediji.

POSLOVANJE S STRANKAMI: BLAGAJNA IN INFO PISARNA ZAPRTI

Da bi zagotovili varnost zaposlenih in strank, so na trboveljski komunali s 16. marcem zaprli vrata blagajne in INFO pisarne. Stranke prosijo, da jih kontaktirajo preko elektronske pošte na javno.podjetje@komunala-trbovlje.si, preko neposrednega kontaktnega obrazca na spletni strani www.komunala-trbovlje.si ali pa telefonsko na 03 56 53 126 (INFO pisarna) ali 03 56 53 100 (centrala). 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI

Oskrba s pitno vodo

Zagotavljanje varne pitne vode ter sanitarnih in higienskih standardov je bistvenega pomena za zaščito zdravja ljudi med  izbruhi nalezljivih bolezni, kar vključuje tudi COVID-19. Koronavirus COVID-19 v pitni vodi ni bil odkrit in na podlagi trenutnih dokazov je tveganje za oskrbo s pitno vodo nizko. Običajna dezinfekcija pitne vode na osnovi klora je ustrezna metoda za uničenje virusa. Na vodovodnih sistemih, ki niso javni oz. se dezinfekcija ne izvaja (npr. lasten vir), pa je prekuhavanje vode ustrezen preventivni ukrep, ki uniči viruse.

Komunala Trbovlje bo sicer tudi v izrednih razmerah kar najbolj nemoteno izvajala oskrbo s pitno vodo.

Ravnanje z odpadki

Prav tako bodo po rednem programu izvajali odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter zbiranje in odvoz odpadkov. Kosovnih odpadkov do preklica ukrepov ne izvajajo, občanom pa je še vedno na voljo zbirni center Neža, ki ostaja odprt. Ob tem občane opozarjajo, da naj kosovnih odpadkov ne odlagajo na ekološke otoke ter da naj z vozili ne zaparkirajo zbiralnikov za odpadke.

Urejanje pogrebov

Pri urejanju pogrebov velja poseben režim, ki je nujen za zagotavljanje varnosti. Občane prosijo, da se pred urejanjem pogreba obvezno najavijo na Pogrebnem zavodu na telefonski številki 03 56 53 280 ter svojce prosijo, da pogrebe izvajajo v najožjem družinskem krogu.

 

Vlažilni robčki ne spadajo v stranišče

Zaradi vlažilnih robčkov, ki so zamašili odtoke, se je močno povečalo število intervencij, zato na komunali še enkrat opozarjajo, da odpadki, predvsem vlažilni robčki, ne spadajo v straniščno školjko!

Ostale dejavnosti

Na področju vzdrževanja cest bodo izvajali zgolj nujna opravila, menjav vodomerov pa do nadaljnjega ne bodo izvajali.

 PR objava