Center za socialno delo Zasavje je v sredo, 16. novembra, v prostorih McZoS izvedel usposabljanje rejnikov in rejnic iz vseh treh zasavskih občin o rejništvu.

Na usposabljanju so predavatelji spregovorili o naslednjih temah: zasvojenost in sodobne stiske mladih (Ines Majcen z Inštituta VIR), poglobljeno razumevanje vedenja otrok, ki so živeli v družinah s težavami z zasvojenostjo (Nataša Sorko), predstavitev analize zadovoljstva rejnikov/rejnic z delom CSD (Adisa Mujčinović, CSD Zasavje, Enota Zagorje ob Savi).

V Zasavju je trenutno 13 aktivnih rejniških družin. V občini Zagorje ob Savi je v rejništvo nameščenih 8 otrok. Z usposabljanjem skušajo krepiti obstoječe rejniške družine in jih podpreti pri soočanju z vzgojnimi izzivi sodobnega časa (uporaba elektronskih naprav, kemične in nekemične zasvojenosti).

»Centri za socialno delo se soočamo z izzivi na področju rejništva, zaradi pomanjkanja rejniških družin. Na usposabljanju smo skupaj z rejniki/rejnicami iskali možnosti promocije rejništva v lokalni skupnosti z namenom pridobivanja novih rejniških družin,« pravi Adisa Mujčinović iz CSD Zasavje.

Savus

Foto: CSD Zasavje

Prejšnji članekVolimo
Naslednji članekTilen Zajc evropski podprvak