Danes tudi v Zasavju volimo. Izbrali bomo župane, člane občinskih svetov in vodstva krajevnih skupnosti.

Osnovne enote lokalne samouprave so občine ali mestne občine. Občine so enakopraven partner državi, upravljajo pa jih trije samostojni organi – župan, občinski svet in nadzorni odbor.

Lokalne volitve, na katerih se volijo župan in člani občinskega sveta, so razpisane vsaka štiri leta. V zasavskih občinah se volijo tudi člani krajevnih skupnosti. Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu.

Pravico voliti in biti voljen na lokalnih volitvah ima občan, ki je na dan glasovanja dopolnil najmanj 18 let, je državljan Republike Slovenije (RS) ali državljan drugih držav članic Evropske unije, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

V Hrastniku volilci izbirajo med tremi kandidati za župana, v Trbovljah kandidira šest kandidatov, v Zagorju pa štirje. V Hrastniku se potegujejo za 18 mest v občinskem svetu kandidati 10 list. V Trbovljah kandidira 8 list, potegujejo se za 21 mest v občinskem svetu. V Zagorju pa se za 25 mest svetnikov potegujejo kandidati na 7 listah.

Volimo tudi vodstva krajevnih skupnosti, ki jih vodijo sveti KS. V Hrastniku bodo nova vodstva dobili v 10 KS, prav tako v Trbovljah, v Zagorju pa izbirajo krajevne svetnike v 13 krajevnih skupnostih.

Savus

Foto: arhiv Savus