Predstavniki Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije, katerega članica je tudi Zasavska ljudska univerza, so se med 24. in  29. novembrom udeležili mobilnosti v projektu Erasmus+. Strokovno usposabljanje z naslovom Vloga izobraževalcev odraslih po pandemiji in pomoč odraslim pri učenju je na Sint Maartenu organiziral Vestifix iz Estonije.

V okviru programa smo spoznali zelo zanimive pristope povezovanja in gradnje skupine, vlogo izobraževalcev v novi realnosti, ko se srečujemo  s  pandemijo Covida-19, energetsko in finančna krizo, brezposelnostjo, polarizacijo družbe, trajnostnimi izzivi, izzivi človečnosti, različnimi vrstami ranljivostmi.

Še posebej smo se posvetili holističnemu oziroma celostnemu pristopu v izobraževanju odraslih, spoznavali metode, ki podpirajo celostni pristop pri učenju in kakšno je primerno učno okolje. Holistični pristop je potrebno nujno vključiti v izobraževanje odraslih, v učne programe za podporo dobrega počutja izobraževalcev odraslih in udeležencev, saj s tem načinom v izobraževanju ne ponudimo samo učenja z možgani, temveč tudi s srcem in telesom, kar naredi učni proces globlji in učinkovitejši. Pri učenju upoštevamo celega človeka v različnih vidikih – telesnem, mentalnem, čustvenem, spiritualnem in socialnem.

Spoznali smo zanimiva pristopa: ikigai in krožnik mentalnega zdravja, s katerima poskrbiš za boljše fizično, psihično, mentalno zdravje tako zaposlenih kot udeležencev. Skrb za duševno zdravje ljudi postaja globalna prioriteta za ves svet.

Naučili smo se uporabljati metodo za učinkovito reševanje problemov Co-vision, metodo improvizacije in pridobili še mnogo strokovnih znanj, ki jih bomo prenesli v naše redno delo.

S skupinskim vrednotenjem vseh aktivnosti smo zaključili naš obisk na otoku Sint Maarten, nadaljevali pa bomo seveda doma. Ob vsem tem pa že razmišljamo in načrtujemo naše naslednje mobilnosti, kajti znanja, ki jih pridobimo na tak način, vpeljujemo v svoje delo in tako dvigujemo kakovost storitev in zadovoljstvo udeležencev. Ideje in nova spoznanja bodo koristna pri pripravi novih programov in projektov v prihajajoči finančni perspektivi.

Polona Trebušak

Foto: Zasavska ljudska univerza