Lansko poletje se je v Lahomnem v občini Laško zaradi posledic neurja nenadno udrla zemlja. V neposredni bližini udora je bila stanovanjska hiša, v kateri je živela družina Krivonog. Ker so geologi in statiki ugotovili, da je objekt za bivanje preveč nevaren, so družino preselili na drugo, varno lokacijo.

Občina Laško je skupaj s Civilno zaščito, Rdečim križem in Karitasom družini ves čas pomagala z začasno nastanitvijo ter z na novo pridobljeno in urejeno nadomestno nepremičnino, ki jo je od prodajalca odkupila Občina Laško.

Nadomestno nepremičnino oziroma sredstva zanjo je zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor. Občina Laško je poskrbela še za ureditev določenih prostorov znotraj hiše, Karitas in Rdeči križ pa sta vodila akcijo zbiranja sredstev, ki JIH bodo prav tako porabili za ureditev stanovanjske hiše.

Župan Občine Laško Franc Zdolšek je bil ob predaji hiše zadovoljen: »Vesel sem, da smo uspeli družini Krivonog zagotoviti nov dom. Naravne nesreče pogosto pustijo posledice ne samo na objektih, temveč tudi na ljudeh in zato me veseli, da smo s skupnimi močmi uspeli narediti nekaj dobrega. Zahvalil bi se vsem, ki so pomagali družini.«

Ganjen je bil tudi Zlatko Krivonog: »Resnično bi se rad zahvalil vsem, ki so pomagali. Brez dobrih ljudi in še posebej vas z Občine Laško, Rdečega križa in Karitasa nam ne bi uspelo. Iskreno hvala za naš novi dom.«

Savus

Foto: arhiv Občine Laško