Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo razpisujeta javno objavo predloga sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta za cesto Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče in okoljskega poročila.

Nekaj se premika pri načrtovanju dolgo pričakovane gradnje ceste med Hrastnikom in Zidanim mostom. Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo sta javno objavila predlog Sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, ki ga je pod številko projekta 8576 januarja 2022 izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d. d. (SD DPN).

Javno so objavili tudi povzetek za javnost, okoljsko poročilo, ki ga je izdelal izdelal AD-Svetovanje, Anes Durgutović s.p. in ostale strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve SD DPN.

Javna objava bo trajala od bo od 21. februarja 2022 do 23. marca 2022, najdete jo na spletnem portalu obeh ministrstev. Javnost lahko v času javne objave daje pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Savus