četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Zdravstvena nega po prenovljenem programu

Srednjo šolo Zagorje bo v letošnjem šolskem letu v 15 oddelkih obiskovalo 290 dijakinj in dijakov. Odgovore na vprašanja nam je poslal ravnateljica Srednje šole Zagorje Aljaša Urbanija.

Koliko dijakov bo v prihodnjem šolskem letu obiskovalo vašo šolo in koliko oddelkov ste oblikovali?

V prihodnjem šolskem letu bo Srednjo šolo Zagorje obiskovalo 290 dijakov, oblikovali smo 15 oddelkov.

Koliko od teh je dijakov v prvih letnikih?

V prvih letnikih je 70 dijakov.

Koliko profesorjev in drugih delavcev dela na vaši šoli v tem šolskem letu?

Skupno imamo v naši šoli zaposlenih 45 ljudi, strokovnih delavcev je 26.

Kako ste pripravljeni na novo šolsko leto?

Letošnje priprave na pouk so bile posebne, tako kot bo posebno šolsko leto, ki se pravkar začenja. Več pozornosti smo posvetili analizi našega dela na daljavo in na podlagi tega sprejeli določene smernice za komunikacijo med učitelji in dijaki, če bo potrebno ponovno izvajati pouk na daljavo.

Prepričana sem, da smo veseli vsi, učitelji in dijaki, da smo pouk v tem šolskem letu začeli v živo. Dijakom želim, da se bodo učili, si želeli znanja, čutili, razmišljali, delovali – v šoli.

Pripravili smo protokol dela na šoli po modelu B, ki nam prinaša kar veliko izzivov. Potrudili se bomo, da bomo v največji meri zagotovili varno okolje za dijake in zaposlene.

Šolsko leto smo načrtovali z zaupanjem in optimizmom, da bo pouk v živo potekal čim dlje.

Kako ste pripravljeni na morebitno ponovno šolanje na daljavo?

V preteklem šolskem letu smo bili postavljeni pred nepričakovan in nenaden izziv. Uporabljali smo različna orodja za komunikacijo na daljavo. Glede na izkušnje smo se odločili, da bomo v primeru šolanja na daljavo uporabljali Office 365, MS Teams. Izvedli smo že nekaj internih izobraževanj in jih tudi še načrtujemo.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih?

V letošnjem letu smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za investicijsko vzdrževanje. Zamenjali bomo okna na južni fasadi šole vključno z žaluzijami. Javno naročilo in izbor izvajalca smo izvedli med počitnicami, obnova pa bo potekala konec septembra in začetek oktobra med vikendi, da bo čim manj moteča za pouk. Med počitnicami pa smo opravili manjša vzdrževalna dela, popravila in beljenje posameznih prostorov.

Uvajate pri pouku z novim šolskim letom kakšne zanimive novosti?

Pouk v programu zdravstvena nega poteka po prenovljenem programu. Dijaki drugega letnika bodo v letošnjem šolskem letu prvič izvajali nov strokovni modul Zdravstvena nega in socialna oskrba, ki bo potekal v Varstveno delovnem centru Zagorje.

MP

Foto: arhiv Srednje šole Zagorje

Isti avtor