V nedeljo, 20. avgusta, bo med 7. in 16. uro občasno popolnoma zaprta lokalna cesta na Dobovec in državna cesta za Savo Trbovlje-Hrastnik.
Cesta na Dobovec bo zaprta zato, ker bodo na območju odstranjevali obsežno deblo bukve. Bukev se je na cesto prevrnila ob neurju 10. avgusta in ohromila promet. Takrat so jo deloma že odstranili, da je promet stekel, deblo pa je ostalo ukleščeno na pobočju pod lokalno cesto.

Državno cesto Trbovlje – Hrastnik bodo v času izvajanja del zaprli zaradi varnostnih razlogov, saj obstaja možnost zdrsa hlodovine.

ZT