ponedeljek, 15 julija, 2024

Iz te kategorije

Za novosti se trudijo vsako uro, z vsako generacijo

Začelo se je novo šolsko leto. Vsem ravnateljem in ravnateljicam zasavskih osnovnih in srednjih šol ter vrtcev smo poslali nekaj vprašanj ob začetku pouka. Odgovore bomo objavljali tako, kot jih bomo prejemali v uredništvo. Tokrat objavljamo odgovore ravnateljice OŠ Ivana Cankarja Trbovlje Mojce Lazar Doberlet.

Koliko učencev bo v prihodnjem šolskem letu obiskovalo vašo šolo (in podružnice) in koliko oddelkov ste oblikovali?

Našo šolo bo obiskovalo 276 učencev, podružnic nimamo. Učenci bodo obiskovali 15 rednih oddelkov in 2 oddelka podaljšanega bivanja.

Koliko od teh je prvošolcev?

V šolo bomo sprejeli 29 prvošolcev.

Koliko učiteljev in drugih delavcev dela na vaši šoli v tem šolskem letu?

Kadrovska zasedba še ni popolna; stanje 1. 9. 2020: zaposlenih delavcev (s polnim ali krajšim delovnim časom) je petintrideset (35), od tega osemindvajset (28) strokovnih delavcev in sedem (7) tehničnih delavcev.

Kako ste pripravljeni na novo šolsko leto?

Tako kot vsako šolsko leto: dobro, a vedno se najdejo možnosti izboljšav.

Ali se bodo učenci na predmetni stopnji selili iz razreda v razred?

Ne, učenci se ne bodo selili ob izvajanju večine predmetov; se pa bodo sprehodili do telovadnice ali dvorišča (ko bo lepo vreme), do tehnične učilnice in občasno do računalniške učilnice, pa knjižnice, nekateri tudi zaradi izbirnih predmetov.

Kako ste pripravljeni na morebitno ponovno šolanje na daljavo?

Izobraževanje na daljavo bo potekalo le, če se bodo zdravstvene razmere (v šoli, občini, državi) res zelo poslabšale, zato si moramo vsi prizadevati za to, da ohranjamo zdravje sebe in drugih! Kako bo potekalo morebitno izobraževanje na daljavo je težko napovedovati, zato je tudi težko odgovoriti, če smo pripravljeni. Vsekakor smo imeli več individualnih in skupnih izobraževanj na to temo, se na nivoju šole odločili za enoten kanal dostopanja do učencev. Koliko bomo dejansko uspešni, pa je odvisno od tehnične opremljenosti posameznikov oz. družin, obsega digitalnih kompetenc posameznikov in družin, motiviranosti za delo, časovnega obdobja poteka izobraževanja na daljavo itd.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih?

Na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje po več letih in veliko finančnih vložkih v sanacijo objekta in okolice v preteklosti letos ni bilo večjih investicijskih ali vzdrževalnih del.

Uvajate pri pouku z novim šolskim letom kakšne zanimive novosti?

Se trudimo. Vsako uro, z vsako posamezno generacijo, z različnimi metodami poučevanja, z različnimi didaktičnimi pripomočki, s sodelovanjem v projektih … Najbolj krasno pa bo, če bomo vsi usvojili izvajanje enostavnih in učinkovitih preventivnih zdravstvenih ukrepov, ki bodo omogočili čim bolj običajen potek pouka v šoli.

MP

Foto: arhiv OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Isti avtor