četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Upamo, da ostanemo zdravi

Začelo se je novo šolsko leto, tudi v vrtcih. Vsem ravnateljicam zasavskih vrtcev smo poslali nekaj vprašanj ob začetku novega šolskega leta. Odgovore bomo objavljali tako, kot jih bomo prejemali v uredništvo. Najprej nam je odgovorila ravnateljica Vrtca Hrastnik Maja Petan Majcen.

Koliko otrok bo v prihodnjem šolskem letu obiskovalo vaše vrtce?

V novo šolsko leto imamo vpisanih 284 otrok. Razporejeni so v 16 oddelkov na 4 enotah.

Koliko od teh je takšnih otrok, ki prvič prihajajo v vrtec?

Novincev je 67.

Koliko vzgojiteljic in drugih delavcev dela na vaši šoli v tem šolskem letu?

V šolskem letu 2020/21 imamo 53 zaposlenih, od tega 35 strokovnih delavcev.

Kako ste pripravljeni na novo šolsko leto?

Novo šolsko leto pričakujemo malce negotovi, oz. v strahu, predvsem kar se tiče vrnitve vseh otrok z dopustov. Pa vendar smo optimistični, saj verjamemo, da je vsem, v prvi vrsti mar za zdravje. Postopati moramo nadvse odgovorno, saj tu ne gre le za lastno zdravje posameznikov, temveč za zdravje vseh, s katerimi se družimo v času bivanja v vrtcu.

Kako ste pripravljeni na morebitno zaostrovanje razmer zaradi korona virusa?

Ob upoštevanju protokola in vseh priporočil NIJZ upamo, da bomo vsi deležniki z vso odgovornostjo pričeli in tudi zaključili šolsko leto. Ob številu vpisanih otrok v oddelkih ne bomo mogli zagotavljati optimalnega števila, ki ga priporoča NIJZ, saj za to nimamo ne prostorske ne kadrovske podlage. Poskrbeli bomo, da se oddelki ne bodo združevali, oz. le v najmanjši možni meri, ter da bodo delavci v oddelkih stalni. Vse to pa, seveda, ob pojavu bolniških staležev, ne vzdrži. Upamo, da ostanemo zdravi!

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v vaših objektih (ali zunanjih površinah?

Na enotah Dolinca in Sonček smo pridobili nova zunanja igrala, na enoti Lučka pa je prenovljena celotna vodovodna napeljava. Delno smo prepleskali prostore na enoti Sonček. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem donatorjem (Elin- Kovač Andrej s.p., Dejan Mastnak- Kulinarijum, Hribšek Urška s.p. – Servis Enka, Rosler d.o.o., Pavčnik d.o.o, AGM Nemec, SEGON- Klemen Šket s.p. in anonimnemu darovalcu), ki so za nova igrala skupaj prispevali 2.000,00 evrov.

Uvajate pri delu v vrtcih z novim šolskim letom kakšne zanimive novosti?

Z novim šolskim letom posebnih novosti nismo predvideli, saj se zaenkrat vse vrti okrog ne-združevanja in spoštovanja higienskih priporočil. S tem je povezano tudi sodelovanje z drugimi institucijami, okoljem … Zaenkrat niso priporočena nikakršna druženja. Razmišljamo o drugačnih oblikah povezovanj, tudi srečanj, predvsem kar se tiče izvedbenega prostora.

MP

Foto: arhiv Vrtca Hrastnik

Isti avtor