četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Korona pobira energijo

Začelo se je novo šolsko leto. Vsem ravnateljem in ravnateljicam zasavskih osnovnih in srednjih šol ter vrtcev smo poslali nekaj vprašanj ob začetku pouka. Odgovore bomo objavljali tako, kot jih bomo prejemali v uredništvo. Najprej nam je odgovorila ravnateljica OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi Nataša Grošelj.

Koliko učencev bo v prihodnjem šolskem letu obiskovalo vašo šolo (in podružnice) in koliko oddelkov ste oblikovali?

Osnovno šolo Toneta Okrogarja Zagorje bo obiskovalo 525 učencev, od tega 405 na matični šoli, 86 na podružnici Kisovec in 34 na podružnici Šentlambert.

Koliko od teh je prvošolcev?

Prvič bo v šolske klopi sedlo 58 učencev, 36 na matični šoli, 14 v Kisovcu in 8 v Šentlambertu.

Koliko učiteljev in drugih delavcev dela na vaši šoli v tem šolskem letu?

Na šoli imamo 72 zaposlenih, od tega je 51 strokovnih delavcev.

Kako ste pripravljeni na novo šolsko leto?

Po najboljših močeh, ocenjujemo, da dobro.

Ali se bodo učenci na predmetni stopnji selili iz razreda v razred?

Ne, razporejeni bodo v matične učilnice. Selijo se učitelji.

Kako ste pripravljeni na morebitno ponovno šolanje na daljavo?

Ker smo imeli čas za pripravo, ocenjujem, da dobro, vsekakor pa še bolje, kot smo bili spomladi.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih?

Na podružnici Kisovec smo prenovili stopnišče ob vhodu v šolo in postavili nova igrala, na matični šoli smo s fleksibilnim pohištvom opremili eno učilnico.

Uvajate pri pouku z novim šolskim letom kakšne zanimive novosti?

Ne, ker je vso energijo porabila korona.

MP

Foto: arhiv OŠ Toneta Okrogarja Zagorje, A. Pipan (fotografije iz zraka)

Isti avtor