Občina Trbovlje je objavila javna razpisa s področja družbenih dejavnosti. Področju športa in ljubiteljske kulture bodo s tema razpisoma namenili več kot 129.000 evrov.

Za sofinanciranje letnih programov športa za leto 2022 bodo preko javnega razpisa zagotovili več kot 100.000 evrov. Športna društva, klubi, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in drugi se lahko na razpis prijavijo do 11. februarja 2022. Razpisna dokumentacije je objavljena na občinski spletni strani.

Prav tako bodo tudi letos sofinancirali dejavnosti nevladnih organizacij ljubiteljske kulture, ki jim preko javnega razpisa namenjajo enako višino sredstev kot preteklo leto (več kot 27.000 evrov). Razpisna dokumentacija je na voljo na občinski spletni strani, razpis pa je odprt do 7. februarja 2022.

Savus

Foto: arhiv Savus