Dnevne enote zasavskega VDC so odprte ne glede na barvo regije. Odgovornost za odpiranje, zapiranje prevzemajo direktorji v povezavi s pristojnimi glede na potrebe uporabnikov, epidemiološko sliko v zavodu, prostorske in kadrovske pogoje. »Ni enostavno delovati v teh razmerah in potrebno je veliko zaupanja, povezanosti, odgovornosti vseh akterjev, spoštovanja varnostnih ukrepov na vseh nivojih. Vemo, da ni tako kot je bilo, tudi to, da 100% varnosti ni, a živeti moramo naprej …« pravi direktorica VDC Zagorje dr. Špela Režun.

Prilagajajo se situaciji

»Direktorji slovenskih VDC-jev nismo čakali, bili smo usklajeni in strokovno argumentirali, zakaj moramo delovati. Pristojnemu ministrstvu smo samoiniciativno poslali rešitve za naše delovanje, z jasnimi argumenti v potrebah uporabnikov. In strinjanje je bilo na vseh nivojih. In delujemo ne glede na barvo regije,« pojasnjuje direktorica dr. Špela Režun.

Vsak VDC ima načrt delovanja, upošteva priporočila NIJZ, konkretno epidemiološko sliko, prostorske in kadrovske pogoje, tako da se čim bolj prilagaja potrebam uporabnikov. Režun: »Vodenje in organizacija takšnega delovanja je zelo zahtevna in odgovorna. A z veliko medsebojno povezanostjo, angažiranostjo vseh zaposlenih, razumevanjem in zaupanjem uporabnikov in svojcev, pa tudi pristojnega ministrstva, zmoremo opravljati vse storitve in programe.

Sedem mehurčkov

Dnevne storitve v VDC Zagorje potekajo v 7 mehurčkih na 4 lokacijah. Obiskuje jih 2/3 uporabnikov. To so posebni ločeni prostori, z ločenim vhodom in ločenim kadrom, ki nosi pri delu maske in vezirje, saj je veliko tudi osebne nege, hranjenja. Vsak mehurček ima ločene sanitarije. V enem mehurčku so uporabniki, ki v VDC pridejo že s skupnim prevozom oz. imajo enak način prihoda. Kombije med različnimi prevozi razkužujejo, prav tako dnevno razkužujejo vse prostore in jih dobro zračijo.

Sum okužbe – kaj storiti?

Malico mentorji od dostavljalca brezstično prevzamejo porcijsko. A kljub vsem ukrepov 100% varnosti ni, česar se vsi zavedajo. V primeru suma okužbe ali slabega počutja uporabnika peljejo domov in pomagajo svojcem pri čim prejšnjem testiranju. V primeru, da je to zaposleni, prav tako odide na testiranje. Če bi se okužba pojavila, bi za potreben čas zaprli samo mehurček, kjer je nastala okužba. Se pravi zaprtje mehurčka za 10-14 dni, da se epidemiološka slika mehurčka razjasni, potem pa delovanje naprej.

»Zelo pomembno je, da smo čisto vsi, svojci, uporabniki in zaposleni pošteni in v primeru slabega počutja, tveganega stika, ostanemo doma, se gremo testirat in sproti javljamo, da se pravočasno organiziramo in preprečimo širjenje okužbe,« pravi dr. Režun..

Stiki s tistimi, ki so doma

Tretjina uporabnikov dnevnih enot ostaja doma, ker se želijo prej cepiti, pa tudi dovolj varnega prostora za vse ni. Če bi se preveč uporabnikov, glede na varen prostor in kader, želelo vključiti, bi delali tedenske rotacije. Zato še vedno izvajajo različne prilagojene storitve na daljavo tako dopoldne kot popoldne preko google meeta – ples, slikanje, kuhanje, samozagovorništvo, klepeti po delavnicah, čez planke, telovadba, učenje sproščanja (glej slike) … Poleg tega izvajajo še individualne telefonske klice in individualne sprehode mentorjev z uporabniki, ki so doma. Vse to so centrske novonastale aktivnosti, prilagojene potrebam uporabnikov.

Enote bivanj

Poleg tega imajo v enotah bivanj Ribnik 1,2 in Podvelnarji stanovalce, ki pri njih živijo. Tudi tem dopoldne zagotavljajo delo, poleg tega pa morajo pri njih poskrbeti za vse kot doma. V primeru, da bi prišlo do okužb v teh enotah, bi morali zapreti tudi dnevno enoto Zagorje, saj imajo v spodnjih prostorih narejen krizni načrt za rdečo cono, za katero upajo, da je nikoli ne bo potrebno vzpostaviti.

Cepljenje

Vsi stanovalci in zaposleni v enotah bivanja so bili cepljeni. Režen: »Apeliramo na vse pristojne, da čim prej zagotovijo cepivo tudi uporabnikom in zaposlenim v dnevnih enotah, pravi dr. Špela Režun.

Razlogov ni malo:

– vedno več uporabnikov potrebuje vključitve v dnevne enote, zdravstvena ranljivost večine uporabnikov,

– visoko število ljudi je koncentriranih skupaj, kar pomeni veliko stikov in hitro širjenje okužbe, ko se ta enkrat pojavi, saj marsikateri uporabnik ne zmore pravilno nositi maske,

– veliko je neposrednega fizičnega stika med zaposlenimi in uporabniki (hranjenje, nega, transferji),

– v primeru hospitalizacije uporabniki tudi v bolnici zahtevajo več kadra kot ga ostala populacija,

– dodatno bo precepljenost v VDC-jih prispevala k zniževanju števila tveganih izidov, hospitalizacij, prihranku v proračunu na več postavkah,

– ker bo precepljenost zagotovila možnost za normalizacijo stanja in odpiranje ter normalno delovanje enot, se bo s tem preprečilo negativne učinke izolacije in neaktivnosti ljudi, dodatno poslabšanje duševnega zdravja uporabnikov, ki je ponekje že kritično.

»Gremo optimistično, povezano in pogumno naprej, pa naj nas še naprej spremlja tudi sreča,« zaključuje direktorica VDC Zagorje dr. Špela Režun.

Savus

Foto: arhiv VDC