V sredo so pred stavbo Varstveno delovnega centra Zagorje pripravili kratko slovesnost ob odprtju treh pomembnih letošnjih pridobitev in simbolični postavitvi štirih temeljnih gradnikov razvoja dobre družbe. Slovesnosti, ki je potekala v skladu z navodili NIJZ, so se udeležili državni sekretar Marjan Dolinšek, poslanci DZ Rudi Medved, Ivan Hršak in Boris Doblekar, direktor občinske uprave občine Zagorje Tadej Špitalar in namestnik predsednice sveta zavoda Miha Urbanija.

Dogodek je otvorila pevka Ditka s pesmijo Dober dan Življenje. Uporabnik VDC Miran je povedal recitacijo Moja hiša pesnika Ferija Lainščka.

Direktorica VDC Špela Režun je opravičila odsotnost ministra Janeza Ciglerja Kralja in župana Matjaža Švagana. Zahvalila se je vsem zaposlenim za izjemno delo, entuzijazem, ki podpira uresničevanje potreb 150 uporabnikov zasavskega VDC. Povedala je, da kljub negotovim časom ne obupujejo, ampak iščejo nove poti za uresničevanje razvojnega programa VIP VDC 2020-2025 (Vključujoče Inovativno Povezano Vztrajno Dosegamo Cilje za dobro človeka in narave). »VDC-jevci sanjamo velike sanje in ne čakamo. V mislih smo že zgradili nevidni prizidek k obstoječemu objektu. Verjamemo, da bo v letu 2021 postal vsem viden. S prihodom Covid-19  je nuja po povečanih prostorih, varnosti, postala še večja, zato bi ga radi zgradili čim prej in potrebujemo tudi sofinanciranje države. Država je tista, ki mora zagotavljati pogoje za razvoj dejavnosti svojim javnim zavodom, seveda gospodarno in v skladu z zmožnostmi, direktorji pa smo odgovorni, da pravočasno prepoznamo potrebe uporabnikov in to spremenimo v načrte in smo vztrajni v njihovi realizaciji.

Zato je tako pomembno dobro medsebojno sodelovanje vseh 4 stebrov – uporabnikov, zaposlenih v javnih zavodih, države in lokalnega okolja. Le skupaj, z zaupanjem lahko gradimo vključujočo in povezano družbo,« je med drugim povedala Režunova.

V imenu države je spregovoril državni sekretar Marjan Dolinšek, ki je povedal, da so pred nami pomembni sistemski koraki tudi na področju socialnega varstva in da je nujen konsenz med različnimi interesi, za dobrobit dobre slovenske družbe: »Pomembno je, da država v te aktivnosti vključuje vse deležnike, tudi izvajalce, saj bomo le tako lahko prišli do optimalnih, usklajenih rešitev. Dr. Karel Gržan piše, da je različnost mnenj pomembna, ustvarja napetost, ki je nujna za evolucijski preboj. A nujno je različne interese povezati v harmonijo skupnih ciljev, ki nas vodijo v boljšo družbo, v kateri bomo lahko vsi dostojno živeli.«

Direktor občinske uprave občine Zagorje Tadej Špitalar je spregovoril v imenu lokalnega okolja, ki je zelo pomembno za vključenost oseb s posebnimi potrebami v družbo, lokalni vsakdan. »Le povezani gremo lahko naprej v razvoju«, je dejal.

Po prireditvi je direktorica Špela Režun spregovorila z državnim sekretarjem in poslanci o potrebnih sistemskih spremembah, ki bodo dobro vplivale na nadaljnjo razvojno dejavnost VDC-jev, pomagale bolje uresničevati individualne potrebe uporabnikov (Sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi, implementacija podpornih storitev po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov in spremembe Zakona o osebni asistenci, da bo zakon namensko uporabljen in finančno vzdržen).

Savus  

Foto: Polona Audič