V začetku maja se je mreža defibrilatorjev v občini Hrastnik dopolnila še  z dvema zunanjima defibrilatorjema AED. Nameščena sta bila na večnamenski objekt KS Marno in Planinsko kočo na Kopitniku. Nakup prvega je omogočila Zavarovalnica Triglav iz sredstev za preventivo, za namestitev drugega pa so se sredstva zagotovila v občinskem proračunu.  Obe novi lokaciji bosta  vključeni  v bazo AED pri Medicinski fakulteti v Ljubljani.
V občini je tako trenutno nameščenih 15 defibrilatorjev AED, in sicer v vseh krajevnih skupnostih, pa tudi v vseh treh planinskih domovih.

Defibrilatorji so nameščeni na naslednjih objektih:

 • dom Krajevne skupnosti Turje,
 • vhod za igralce v Dolanko (pokriva šolo na Dolu, Dolanko in center Dola),
 • pri spodnjem vhodu v Športno dvorano v Hrastniku (šola, športna dvorana, zunanja igrišča in območje Novega Loga),
 • pri vhodu v Delavski dom Hrastnik (za center Hrastnika),
 • večnamenski objekt Podkraj (za Center vodnih športov in naselje Podkraj,
 • planinski dom na Kalu,
 • planinskem dom v Gorah,
 • zadružni dom v Čečah,
 • zadružni dom v Prapretnem,
 • poslovno stanovanjski objekt družine Kajič v Podkraju,
 • dom Krajevne skupnosti Krnice-Šavna,
 • dom Krajevne skupnosti Kovk,
 • gasilski dom PGD Dol pri Hrastniku,
 • večnamenskem objektu KS Marno,
 • planinska koča na Kopitniku.

ZT