V naslednjih letih bo 20 tisoč slovenskih učiteljev izboljšalo svoja digitalna znanja, znanja o trajnostnem razvoju in finančni pismenosti. V okviru dobrih 17 milijonov evrov težkega projekta Digitrajni učitelj želi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju MVI) zaposlenim v Vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju VIZ) omogočiti, da bodo znali uspešno prilagoditi pouk z znanji, ki so mladim zanimiva in koristna za reševanje izzivov v sodobnem svetu.

Resorno ministrstvo je predstavilo nov projekt Digitrajni učitelj, ki je unikum v slovenskem prostoru. Sredstva zanj bo zgotovil evropski Instrument za okrevanje in odpornost NextGenerationEU. Kot so pojasnili na resornem ministrstvu bodo prvič pod okriljem enega prijavitelja izvajalci s programi po vsej državi naslovili enake zahteve sodobne družbe in se s pripravo izobraževalnih modulov nanje tudi prožno odzivali.

Razvojni projekt je edinstven tudi zato, ker hkrati vključuje zaposlene v vrtcih, osnovnih, srednjih in višjih šolah, glasbenih šolah in v šolah s prilagojenim programom ter zaposlene pri izvajalcih programov izobraževanj za odrasle. Posamezni vzgojitelj, učitelj ali predavatelj bo imel na voljo 13 izobraževalnih dni, ki bodo sestavljeni iz samostojnega dela, vaj in usposabljanj v živo.

V ospredju finančna, trajnostna in digitalna pismenost učiteljev

V Savinjski in Zasavski statistični regiji je po podatkih SURS-a v VIZ zaposlenih več kot 5 tisoč sodelavcev. Čim več jih bo za vključitev v izobraževanja za digitalno pismenost, finančno pismenost in trajnostno ravnanje skušal navdušiti konzorcijski partner v regiji, Šolski center Celje.

»Prepričani smo, da bodo vodstva prepoznala pomen vključitve njihovih zaposlenih v projekt. Učitelji bodo z novimi znanji učinkoviteje podpirali ključne veščine za življenje v tej digitalni dobi. S tem se bo zvišala kakovost izobraževanja, mladi pa bodo bolje pripravljeni na prihodnost. Po drugi strani se bo okrepilo sodelovanje in izmenjava najboljših praks med učitelji, kar bo izjemno prispevalo k celovitemu napredku izobraževanja pri nas,« je povedal direktor ŠC Celje Mojmir Klovar.

Zaradi obsežnega projekta je veliko vprašanj še zavitih v tančico skrivnosti, kot se je izrazil eden od konzorcijskih partnerjev. Hkrati to pomeni veliko odgovornost na plečih vseh aktivno vpletenih, da poskrbijo za kakovostno izvedbo, pedagoški delavci pa sprejmejo izziv, s katerim bodo pozneje izboljšali motivacijo za učenje, dosegli razgibanost pouka in vsebin, ki bodo mladim blizu.

Savus

Foto: arhiv Savus