Vzgojiteljice Vrtca Hrastnik in Dječjega vrtića Rijeka so postale ambasadorke delovne sreče. V začetku tedna so v Vrtcu Hrastnik gostili srečanje v okviru projekta Erasmus+ Daj 5 za evropski polet. 20 vzgojiteljic iz povezanega partnerskega vrtca s hrvaške Reke se je seznanilo z načinom dela v hrastniškem vrtcu, izmenjali so si izkušnje ter dobre prakse, ki jih bodo v prihodnje prenesli tudi v svoje okolje.

V sklopu druženja je potekala tudi podelitev certifikatov Ambasador delovne sreče. Prejelo ga je 12 vzgojiteljic iz obeh vrtcev, ki so od januarja na HIGH5 Akademiji pridobivale znanja in razvijale kompetence za ustvarjanje srečnih vrtcev, kjer se skupaj s srečnimi vzgojitelji igrajo, rastejo in razvijajo srečni otroci.

Ravnateljica Vrtca Hrastnik in vodja Erasmus+ projekta Daj 5 za evropski polet Mojca Perić je zadovoljna s sodelovanjem, ki je v letu in pol že obrodilo sadove. V projektu, ki veliko pozornost namenja tudi inkluzivnosti otrok, namreč izhajajo iz dejstva, da so le vključujoči, hvaležni, srečni in zdravi ljudje lahko aktivni državljani Evrope.

»Projekt, ki bo trajal do konca prihodnjega leta, bo nedvomno pozitivno prispeval tudi k boljšemu izobraževalnemu sistemu in priložnostim za vseživljenjsko učenje otrok v prihodnosti. Kot novopečene ambasadorke delovne sreče pa se zavedamo, da smo vzgojitelji in ravnatelji ekipa, ki mora delati povezano, si med seboj zaupati in skupaj hoditi proti zadani viziji in ciljem. Dobro pa lahko delamo v okolju, kjer so dobri odnosi in kjer se dobro počutimo. To prenašamo na otroke, ki v obdobju, ko obiskujejo vrtec in kasneje šolo, oblikujejo svoj značaj, navade, stališča. Pomembno je, kakšni smo, ko vstopimo v igralnico, pomembno je, da smo ljudje okoli njih pozitivni in srečni; pri tem imam v mislih tako starše kot vzgojitelje in kasneje učitelje. Zaposleni, ki so na svojem delovnem mestu zadovoljni, se počutijo zaupanja vredni in spoštovani, zmorejo deliti svoja znanja in veščine med vse otroke, predvsem pa med otroke z manj priložnostmi,« je povedala Mojca Perić. V okviru akademije sta oba vrtca pripravila načrte, kako bodo svoje delovno okolje naredili bolj pozitivno, vključujoče in spoštljivo za vse.

Na High5 Akademiji sta vzgojiteljicam znanje in izkušnje predajali prvi mednarodno certificirani managerki delovne sreče v Sloveniji Maja Lončar in Petra Božič Blagajac. Njuna vizija je, da delovno srečo kot način življenja vneseta tudi v izobraževalne institucije, saj so prav vzgojitelji in učitelji tisti, ki s svojim poslanstvom otroke pospremijo na pot v odraslo in samostojno življenje. »Vsak vrtec, vsaka šola ima svojo kulturo; naj bodo pozitivne, srečne, naj prebujajo in spodbujajo uživanje v učenju. In srečna pot v odraslo življenje se prične s pozdravom, pohvalo, zahvalo, majhnimi prijaznimi dejanji.«

MP

Foto: Vrtec Hrastnik