petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

Trboveljski slavček v dokumentarnem filmu

Trboveljski slavček je bil mladinski pevski zbor, v katerem so prepevali otroci iz najrevnejših rudarskih družin, brez vsake glasbene izobrazbe. Vodil jih je Avgust Šuligoj, sicer po poklicu učitelj. Kljub njihovemu preprostemu ozadju so bili izjemno uspešni, a zanje danes ve malokdo. O njih je nastal tudi dokumentarni film, ki ga je režiral Trboveljčan Benjamin Kreže.

Za zbor Trboveljski slavček so v letih med 1930 in 1941 pisali ugledni skladatelji, kot so bili Emil Adamič, Slavko Osterc, Lucijan Marija Škerjanec, Marij Kogoj, Matija Bravničar, Danilo Švara, Matija Tomc, Ivan Matetić Rongov in Boris Papandopulo. Leta 1936 so bili na prvem mednarodnem glasbenem kongresu v Pragi izbrani kot najboljši pevski zbor na svetu, celo boljši od znamenitih Dunajskih dečkov.

Dokumentarni film o Slavčkih je režiral Benjamin Kreže, ki ima za seboj že tudi dokumentarni film o Viliju Fajdigi. »Ko sem delal film o Fajdigi,« je povedal za Savus, »sem zbiral arhivski material in sem dobil posnetek Trboveljskih slavčkov, ki je bil idealen za film. Ampak to so bili povojni Slavčki, potem pa sem izvedel, da so obstajali tudi že pred vojno in da so bili legendarni, najboljši na svetu. To so bili otroci iz najrevnejših družin, brez glasbene izobrazbe, a so peli po vsej Evropi, po najbolj priznanih dvoranah in, ko so jih ljudje slišali, so bili navdušeni.«

Po Krežetovih besedah je bilo glasbenega materiala za ta dokumentarni film še manj kot za film o Fajdigi, za katerim je ostala samo ena kaseta. Je pa edini preživeli posnetek predvojnih Slavčkov zato toliko bolj poseben. Zaradi svojih izjemnih uspehov so bili leta 1938 izbrani, da iz ljubljanskega studia preko radijskih valov zapojejo koncert za ameriški šolski radio. »Prvi radijski prenos iz Evrope v Ameriko leta 1938 je bil ravno prenos nastopa Slavčkov,« pravi Kreže, »nekdo v Ameriki je ta prenos posnel, tri, štiri pesmi, ki so sicer zelo slabe kvalitete, ampak so se kot po čudežu ohranile.« Koncert naj bi spremljalo več milijonov ameriških poslušalcev. Kasneje so Slavčke povabili na trimesečno turnejo po Ameriki, vendar zaradi prihajajoče vojne turneje niso nikoli izpeljali.

MD

Foto: arhiv NUK

Isti avtor