Nove veščine za samozavest 

Novo leto je čas za nove začetke in postavljanje novih ciljev, tudi na kariernem področju. Če se ozremo nazaj, lahko najverjetneje precej hitro ocenimo, kje smo imeli pri delu največ težav in katerih znanj, veščin ali kompetenc nam je primanjkovalo. Tuji jeziki, komunikacija, računalniška znanja, sposobnost kritičnega razmišljanja, predvsem pa učenje in prilagajanje spremembam so ključne veščine, ki navdušijo delodajalce. Te veščine bodo v prihodnje še pomembnejše. Zato je zdaj pravi čas, da se odločimo za katero od izobraževanj ali usposabljanj, ki bo izboljšalo naše znanje ter prispevalo k temu, da bomo pri svojem delu še bolj suvereni in avtonomni, posledično tudi bolj samozavestni.

Vsi pa vemo, da začetki pogosto niso ravno najbolj enostavni. Pogosto nas lahko že majhna ovira, če spremembe niso nujno potrebne, odvrne od novo zastavljenih ciljev. O novoletnih zaobljubah na delovnem mestu zato ni dovolj zgolj razmišljati, temveč se je potrebno tega aktivno lotiti tako, da vse želje po spremembah in tudi cilje najprej napišemo. S tem postanejo naše zaveze in obveze vidnejše oziroma resničnejše.

Določimo strategijo

Pomembno je tudi, da ne zapišemo zgolj ciljev, ki bi jih radi dosegli, temveč jih podrobneje definiramo. Zapišimo tudi strategijo, kako bomo te cilje dosegli. Če si denimo za cilj zadamo razširiti svoje znanje, s katerim bomo učinkovitejši na delovnem mestu, je dobro določiti, katera znanja nam bodo pri tem v pomoč in kako jih bomo pridobivali. Lahko npr. z branjem člankov z določenega področja vsak teden na isti dan, lahko z vpisom v kakšno od interaktivnih on-line izobraževanj (e-learning), ki privarčuje čas in denar.

Čeprav se mnogi ljudje ustrašijo poudarjanja izobraževanja oziroma vseživljenjskega učenja, nas le ta v resnici spremlja na vsakem koraku in se ga v bistvu niti ne zavedamo. Če primerjamo, kako smo delali pred desetletjem in danes, hitro ugotovimo, da danes veliko več dela opravimo na prenosnikih ali celo pametnih telefonih, na bolj avtomatiziranih strojih ipd., pomembne dokumente shranjujemo v digitalni obliki, sestanke v veliki meri opravimo na daljavo s pomočjo različnih digitalnih orodij … Nenehno smo torej v procesu učenja. Izpopolnjevanje posamičnih strokovnih ali delovnih področij, na katerih se ne počutimo dovolj samozavestni, pa je pomembno za našo osebno in karierno rast, za samozavestnejše lotevanje izzivov na delovnem mestu in nenazadnje tudi za ohranjanje naše “tržne vrednosti” na trgu dela.

Novo delovno mesto 

Z novim znanjem bomo tako tudi bolj pripravljeni v primeru gospodarskega upada, če bo do tega prišlo. Delodajalci malo po malo napovedujejo upad zaposlovanja v določenih panogah. Delovna mesta bodo lažje dobili in bolj verjetno obdržali zaposleni, ki bodo uspeli slediti razvoju tehnologije in razvoju podjetij, kot tudi tisti, ki bodo znali kritično razmišljati, predvsem pa se bodo pripravljeni učiti.

Vsi napotki veljajo tudi za tiste, ki si v prihodnjem letu želijo morebiti še celo večjih sprememb – kot je to na primer menjava delovnega mesta. Vendar ta korak zahteva precej več strateškega razmišljanja. Ob tovrstni odločitvi se je najprej dobro vprašati, kaj na trenutnem delovnem mestu je takega, da doživljamo neugodje, da se ne počutimo v redu. Ali pa da se vprašamo, zakaj vas obstoječe delovno mesto že toliko obremenjuje in izčrpava, da ne želimo ali ne moremo več vsak dan v službo. Takoj zatem je dobro analizirati želje in pričakovanja, kakšno naj bi pa bilo vaše novo delovno mesto, kaj vas veseli in kaj bi vam predstavljajo nove izzive, ki bi vam dajali motivacijo za delo. Pri tem je prav tako pomembno narediti oceno, katera znanja in veščine bi še lahko izpopolnili, da boste konkurenčni ali bili celo kakšen korak pred drugimi iskalci zaposlitve.

Ponudite se delodajalcu

Pri pregledovanju razpisanih prostih delovnih mest vaše želje primerjajte s pričakovanji, cilji in organizacijsko kulturo podjetja ter se na odprto delovno mesto kar hitro prijavite, če se vaša vizija sklada z delodajalčevo. Še pomembneje je svoje želje in cilje definirati, ko pošiljate ponudbo delodajalcu, pri katerem si želite delati, vendar nima razpisanega delovnega mesta. V tem primeru je priporočljivo izpostaviti lastna specifična znanja in izkušnje, ki bi bile zanimive in uporabne za delodajalca. Še bolje pa je odkriti področje, kjer bi delodajalec z vašo pomočjo lahko izboljšal poslovanje, pa se tega morda sploh še ne zaveda.

Nenehno učenje – lepša starost

Učenje je torej ključno za celotno našo delovno dobo, še posebej če se želimo dvigniti iz povprečja. Vendar pa nam učenje ne pride prav le za kariero, temveč nam bo v veliko pomoč v vsakem življenjskem obdobju, tudi v tretjem. Z nenehnim izobraževanjem namreč ohranjamo naše možgane žive in aktivne, raziskave pa kažejo, da se živčne in druge možganske celice v procesu učenja spreminjajo, rastejo in oblikujejo vedno več povezav z novimi celicami. To izboljša posameznikove spominske funkcije, izboljša sposobnost reševanja problemov in spodbuja inovativno razmišljanje. Novejše raziskave nevroznanosti ugotavljajo, da se ljudje, ki se nenehno izobražujejo, bolje prilagajajo in dosegajo uspehe kljub težavam, kot so na primer stresne okoliščine ali upadanje (umskih) sposobnosti. Mentalno aktivni imajo po ocenah nevroznanstvenikov precej manj možnosti za izrazit upad kognitivnih sposobnosti v pozni starosti. Se boste torej ustrezno pripravili na novo leto in novoletne zaobljube?

Alenka Kraljič, psihologinja in vodja razvoja poslovanja v kadrovskem podjetju Trenkwalder